Nové program Karlovarského kraje: podpora rozvoje Krušných hor i snížení počtu černé zvěře

22. 3. 2024 Karlovarský kraj Dotace

Karlovarský kraj rozšiřuje balíček dotačních titulů o dva zbrusu nové programy. Jedná se o program na podporu implementace Územní studie Krušné hory – západ a program na snížení počtu černé zvěře na území regionu. V průběhu dubna startuje příjem žádostí i do dalších programů, a to v oblasti regionálního rozvoje a školství.

Karlovarský kraj

„První z nových programů jsme připravili za účelem cílené podpory Krušných hor, které se těší velkému zájmu návštěvníků a turistů. V reakci na tento pozitivní trend vznikla Územní studie Krušné hory – západ, která se zaměřila především na dostupnost rekreace a navrhla změny v dopravní infrastruktuře, které zvýší její kvalitu. Z rozpočtu jsme k těmto účelům alokovali částku 3 miliony korun. Z toho jsou 2 miliony určeny na předprojektovou a projektovou přípravu parkovišť a převlékáren a následně i jejich realizaci. Milion pak rozdělíme na přípravu a výstavbu nouzových nocovišť,“ uvedl radní pro oblast regionálního rozvoje, projektového řízení Patrik Pizinger.

Mnoho obcí na území kraje pak trápí přemnožení černé zvěře (divokých prasat). Vznikají neúměrné škody na pozemcích a dochází k možnému ohrožení zdraví a majetku obyvatel. Nový dotační titul tak vznikl právě za účelem snížení jejich počtu. „Žadatelem může být lovec s platným loveckým lístkem a povolenkou k lovu pro příslušnou honitbu. K tomu, abychom žádosti vyhověli, musí ulovit minimálně tři kusy černé zvěře a za každý kus dostane 1000 korun. V rámci programu lze podat maximálně tři žádosti, z toho nejvýše jednu za čtvrtletí,“ doplnil náměstek hejtmana Karlovarského kraje Karel Jakobec, jenž má v gesci oblast životního prostředí.

Příjem žádostí do programu je vázán na dobu, kdy byla zvěř ulovena. To znamená, že za úlovky evidované od 1. 4. do 30. 6. 2024 lze o dotaci žádat od 1. 7. 2024. Za úlovky evidované od začátku letních prázdnin do konce září se spustí žádosti od 1. 10. 2024. A za prasata ulovená během podzimního období (1. 10.–31. 12. 2024) budou moci o příspěvek žádat zájemci od 1. 1. 2025.

Podrobné informace k jednotlivým dotačním titulům najdou zájemci na webu Karlovarského kraje v záložce Dotace.

Přehled vyhlášených dotačních programů s termínem příjmu žádostí

  • Program Podpora implementace Územní studie Krušné hory – západ (9.–15. 4. 2024)
  • Program Podpora rozvoje a údržby veřejných zimních tras (9.–15. 4. 2024)
  • Program Podpora rozvoje cyklistické infrastruktury (9.–15. 4. 2024)
  • Program Podpora strojové techniky k rozvoji a údržbě veřejných zimních tras (9.–15. 4. 2024)
  • Program územně plánovací činnosti obcí (9.–15. 4. 2024)
  • Program na podporu základních a středních škol v oblasti prevence rizikových typů chování (16.–22. 4. 2024)
  • Program na podporu získávání odborné kvalifikace učitelů a ředitelů základních a středních škol zřizovaných Karlovarským krajem, obcí nebo dobrovolným svazkem obcí (16.–22. 4. 2024)
  • Program na snížení počtu černé zvěře na území Karlovarského kraje (1. 7. 2024–10. 1. 2025, příjem žádostí je vázán na dobu, kdy byla zvěř ulovena)

Jarmila Ivasková