Služeb e-governmentu a elektronického zdravotnictví využívá stále více lidí

22. 3. 2024 ČSÚ Veřejná správa online

Elektronizace veřejné správy v Česku za posledních několik let značně pokročila i díky státem uznávaným elektronickým identitám. Roste také počet datových schránek zřízených na vlastní žádost a rozvoj zažívá oblast i elektronizace zdravotnictví.

Český statistický úřad

Stále více lidí využívá rozšířené nabídky komunikace se státními organy elektronicky. Například v Portálu občana bylo na konci roku 2023 zaregistrováno milion osob a 22 % dospělých uvedlo, že pro komunikaci s úřady použilo bankovní identitu. „Rostoucí míra digitalizace veřejné správy se projevuje i novou povinností pro živnostníky a podnikatele vyřídit si daňová přiznání elektronicky. Například počet přiznání daně z příjmu fyzických osob podaných prostřednictvím datové schránky se tak meziročně zvýšil téměř 2,5krát na 820 tisíc v roce 2023,“ uvedl Martin Mana, ředitel odboru statistik rozvoje společnosti ČSÚ.

V roce 2023 evidovalo Ministerstvo vnitra téměř 2,4 milionu nově zřízených datových schránek v porovnání s cca 300 tisíci v roce předchozím. Téměř 90 %z celkového počtu nových datových schránek bylo zřízeno automaticky ze zákona živnostníkům, spolkům a nadacím. Roste ale i počet datových schránek, které si nechávají zřídit občané na vlastní žádost. V roce 2023 bylo takto zřízeno 250 tisíc datových schránek.

Počítač a internet dnes patří ke standardnímu vybavení i většiny zdravotnických zařízení. Roste také podíl ordinací s vlastními webovými stránkami. V roce 2022 měla vlastní web více než polovina (51 %) ordinací, v roce 2018 to bylo 40 %. Webové stránky mají nejčastěji pediatři (72 %) a gynekologové (66 %), nejméně často zubní lékaři (36 %).

Se zvyšujícím se počtem webů lékařských ordinací roste také nabídka online služeb pro pacienty. V roce 2022 umožňovala téměř čtvrtina (23 %) ordinací objednání na vyšetření pomocí on-line formuláře nebo aplikaci a 18 % lékařů poskytovalo pacientům možnost online konzultace. „Za posledních pět let se možnost objednání online například k praktickému lékaři pro dospělé značně zvýšila. Z 19 % v roce 2017 na 34 % v roce 2022. Ještě výrazněji vzrostl podíl ordinací praktika, které umožňují pacientům zažádat o recept přes webové stránky,“ dodala Jitka Wichová z odboru statistik rozvoje společnosti ČSÚ. V roce 2023 se online cestou objednala k lékaři pětina Čechů, z žen ve věku 25 až 54 let tuto možnost využila třetina.

Jak již také ČSÚ informoval, prakticky všechny školy jsou dnes připojeny k internetu a školní agenda je zpracovávána z velké části v elektronické podobě.

Podrobné informace o rozšíření a způsobu používání internetu a dalších digitálních technologií v Česku a v zemích EU přináší aktuální publikace Informační společnost v číslech 2024.