IROP myslí i na malé obce, integrované nástroje jedou na plné obrátky

20. 3. 2024 MMR ČR Dotace

Integrovaný regionální operační program (IROP), který spravuje Ministerstvo pro místní rozvoj, dosáhl dalšího důležitého milníku v podpoře regionů. Po vyhlášení všech výzev pro integrované nástroje dokončil hodnocení programových rámců komunitně vedeného místního rozvoje ve venkovském prostoru (CLLD), čímž dal zelenou všem strategiím, které pomáhají rozvoji území České republiky.

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

V uplynulých dnech byl schválen poslední programový rámec nositelů CLLD pro území měst a obcí do velikosti 25 000 obyvatel. Na rozvoj regionů směřuje spolu se schválenými programovými rámci ITI (území městských aglomerací) z IROP více než 32,3 miliardy korun. To je 30 % alokace celého programu. Podpora míří jak do velkých měst, tak i do malých obcí, které chtějí podpořit rozvoj svého území.

Finanční prostředky mohou využít například na podporu knihoven, mateřských škol, dobrovolných hasičů, na modernizace přestupních terminálů a parkovacích systémů pro veřejnou dopravu nebo rozvoj sociálního bydlení.

Seznamy schválených programových rámců CLLD a ITI jsou zveřejněny na webových stránkách IROP v sekci Přehled schválených programových rámců IN v IROP 2021–2027. Obsahují výčet podporovaných aktivit na jednotlivých územích CLLD a ITI, do kterých je možné předkládat projekty.

IROP už vydává Rozhodnutí o poskytnutí dotace projektům, které úspěšně prošly hodnocením a jsou v plné realizaci. Některým projektům už byly proplaceny první žádosti o platbu. Zmíněná podpora se tak už odráží přímo v území.

Žadatelům, kteří chtějí realizovat své projekty, doporučujeme, aby se obrátili na příslušné nositele integrovaných strategií na svém území, kteří jim poskytnou bližší informace o případných možnostech podpory, a se kterými své projektové záměry mohou konzultovat.