Prvních šest měst a obcí ve Zlínském kraji absolvuje audit familyfriendlycommunity

Chtějí ukázat, že jsou dobrým místem pro život všech generací

18. 3. 2024 Zlínský kraj Sociální problematika

Kroměříž, Vsetín, Staré Město, Želechovice nad Dřevnicí, Jablůnka a Nivnice. To je výčet šesti měst a obcí ve Zlínském kraji, které se v příštích měsících zúčastní auditu familyfriendlycommunity. Jeho cílem je probudit zájem obcí a jejich obyvatel, aby společným úsilím utvářeli prostředí, ve kterém se dobře žije všem místním napříč generacemi. Pro zapojené obce je současně účast v projektu šancí zvýšit svou atraktivitu jako místa vhodného pro rodiny, děti, seniory, ale i zaměstnavatele.

Zlínský kraj

„Inspiraci jsme našli v Rakousku, kde projekt funguje od roku 2006 a za tu dobu pomohl zlepšit komunitní život obcím, které jsou domovem přibližně 2,3 milionu Rakušanů, tedy více než třetiny obyvatel země na jih od našich hranic,“ řekla statutární náměstkyně hejtmana Hana Ančincová, která je ve Zlínském kraji odpovědná za sociální oblast.

Audit má několik fází – nejprve se zástupci obce zúčastní semináře, který uspořádá Zlínský kraj. Tento krok aktuálně zapojené obce už absolvovaly. Nyní budou mít k dispozici poradce, který je celým auditem provede. Následně obec seznámí své občany se zahájením projektu, sestaví pracovní skupinu ze svých zástupců, občanů, neziskových organizací, podnikatelů a dalších aktérů. „Skupina nejprve prostřednictvím workshopu zhodnotí současný stav prorodinných a mezigeneračních aktivit a poté s využitím námětů od občanů vytvoří návrh nových. Rada nebo zastupitelstvo obce nakonec vybere a schválí ta opatření, která bude obec naplňovat v následujících třech letech,“ vysvětila náměstkyně.

„V Nivnici jsme v posledních letech uskutečnili nebývalé množství investičních akcí – budujeme a opravujeme silnice, chodníky, inženýrské sítě, zrekonstruovali jsme školu, školku, sportovní areál, postupně revitalizujeme zeleň, a tak bych mohla pokračovat. Snažíme se podporovat spolky, kterých máme v obci celou řadu. Chceme u nás udržet mladší generaci a přilákat další mladé rodiny. Ale spolupracujeme i s poskytovateli sociálních služeb, kteří pečují o lidi s postižením a o seniory v obci. Prokázat, že Nivnice je dobrým místem pro život rodin s dětmi, ale i pro lidi dříve narozené, nám může pomoci právě audit familyfriendlycommunity. Zároveň nás může inspirovat a ukázat, na čem ještě můžeme zapracovat a co našim občanům nabídnout,“ sdělila Marie Kománková, místostarostka Nivnice.

Vladimír Dostálek