Na obnovu památek a památkově hodnotných objektů rozdělí kraj rekordních třicet milionů

13. 3. 2024 Karlovarský kraj Dotace

Rada Karlovarského kraje schválila rozdělení finančních prostředků z dotačního Programu na obnovu a využití kulturních památek, památkově hodnotných objektů a movitých věcí. Celkem se jedná o 30 milionů korun.

Karlovarský kraj

„V tomto programu každoročně evidujeme velký zájem a nejinak je tomu také v roce letošním. A to navzdory tomu, že k původně vyhrazeným 20 milionům jsme z přebytku hospodaření z loňského roku uvolnili ještě dalších deset milionů, což je v historii kraje zatím nejvyšší částka. Naprosté většině žadatelů byla dotace poskytnuta, i když ne vždy v požadované výši,“ uvedla radní pro oblast kultury a památkové péče Oľga Haláková.

Na krajský úřad bylo doručeno celkem 146 žádostí v požadované výši téměř 79 milionů korun. Po vyhodnocení všech žádostí pak byla částka 30 milionů korun rozdělena mezi 130 žadatelů.

Účelem dotačního programu je podpora realizace projektů záchrany, obnovy a využití nejen kulturních památek, ale i památkově hodnotných objektů a památkově hodnotných movitých věcí na území Karlovarského kraje.

Finanční prostředky pomohou například s obnovou a záchranou goticko-renesančního domu v Horním Slavkově, restaurováním oltáře v kostele v Kynšperku nad Ohří, opravou a rekonstrukcí střechy na zámku Stružná, restaurováním sloupu na Starém náměstí v Sokolově, obnovou městského opevněné na chebském hradě či s finálním dokončením obnovy Findlaterova altánu v Karlových Varech a dalšími.

Jitka Čmoková