Praha představila investiční dotace pro městské části na rok 2024

13. 3. 2024 Praha Dotace

Rada hl. m. Prahy schválila poskytnutí investičních účelových dotací z investiční rezervy, které jsou určeny na podporu městských částí. Tímto krokem tak budou rozděleny finanční prostředky ve výši 500 milionů korun, jejichž cílem je podpořit širokou škálu důležitých projektů, které budou přínosem pro jednotlivé městské části.

Praha

„Jsem rád, že se nám daří financovat projekty u většího podílu menších městských částí, které svépomocí větší projekty nezvládnou ufinancovat. V minulých letech podíl malých městských částí tvořil jednu čtvrtinu investičních dotací, nyní se jedná o dvě pětiny,“ uvádí radní hl. m. Prahy pro oblast financí, rozpočtu, fondů a podpory podnikání Zdeněk Kovářík.

Projekty byly pečlivě vybírány a hodnoceny s důrazem na jejich aktuální připravenost i s ohledem na jejich nezbytnost a potenciální přínos pro obyvatele, ať už vzhledem k demografickému vývoji, nebo z hlediska jejich přínosu k celkovému rozvoji městských částí a Prahy jako celku.

Nejvýznamnější část dotací, konkrétně 330,5 milionu korun, byla vyčleněna na podporu sektoru školství, mládeže a sportu. Z tohoto objemu bude 277,5 milionu korun investováno do rozšiřování kapacit a rekonstrukcí mateřských a základních škol, zatímco 53 milionů korun bude věnováno na rozvoj sportovišť, a to jak pro školní zařízení, tak pro aktivity mimoškolního sportu.

„Moc mě těší, že se podařilo alokovat finanční zdroje na podporu školství a sportu. Rozšiřování kapacit a investování do kvalitního vzdělání by mělo být naší prioritou, proto jsem rád, že se nám tentokrát podařilo vyčlenit opravdu významnou částku. Ze zmiňovaných více než 330 milionů bude podpořena například rekonstrukce Mateřské školy Bronzová na Praze 13, kde vzniknou dvě třídy pro děti se závažným postižením mentálním, tělesným, zrakovým nebo sluchovým. Dále bude rozšířena i Mateřská škola Libocká na Praze 6, která je navíc zaměřena na integraci dětí se speciálními vzdělávacími potřebami, projekt tak řeší i nezbytný bezbariérový přístup,“ doplňuje radní hl. m. Prahy pro oblast školství Antonín Klecanda.