Ústavní ochrana vody je za první metou ve Sněmovně

11. 3. 2024 MŽP ČR Životní prostředí

Návrh Ministerstva životního prostředí na ústavní ochranu vody prošel prvním čtením v Poslanecké sněmovně PČR. Zajistí vyšší ochranu vody a vodních zdrojů i jejich šetrné využívání.

Ministerstvo životního prostředí

„Zakotvení ústavní ochrany vody jednoznačně posiluje její zachování pro budoucnost. Voda je pro nás zásadní priorita, všichni vidíme, jak mizí z krajiny i ze studní, které vysychají. Ochrana vody je zásadní, stejně jako je voda zásadní pro život. Bude to mít svůj význam i při interpretaci a aplikaci práva, kdy při realizaci konkrétních záměrů a hodnocení jejich dopadů bude třeba ochraně vod, coby přírodního zdroje a složky životního prostředí, věnovat zvláštní pozornost. Navíc, dnes v ústavě chráníme jen přírodní bohatství a díky této změně budeme chránit celé životní prostředí. Zdůraznění šetrného využívání vody v ústavě tedy může mít obecně význam při správním rozhodování v konkrétních případech, a to zejména při odůvodňování konkrétních správních rozhodnutí. Ukotvení ochrany vody do ústavy je pro mne nevyhnutelným krokem, ať už kvůli opakujícímu se suchu nebo znečišťování vodních zdrojů,“ dodává ministr životního prostředí Petr Hladík (KDU-ČSL) s tím, že voda je nenahraditelný zdroj pro život.

MŽP navrhuje změnu článku 7 Ústavy, která zní: „Stát dbá o šetrné využívání přírodních zdrojů, zejména vody, a o ochranu životního prostředí.“ Návrh explicitně zmiňuje vodu a její šetrné využívání, a to i v reakci na mimořádný úbytek podzemních a povrchových vod. Hydrologické sucho je v době probíhající klimatické změny pro Česko stálou hrozbou.

Z pohledu MŽP je ústavní ochrana vody rovněž důležitá i při tvorbě právních předpisů, strategických materiálů a politik, které přijímá. Při tvorbě takových materiálů bude kladen na ochranu vody zvláštní důraz.

Tenčení zásob vody je celosvětový problém. Nejrůznější expertní analýzy se shodují na tom, že sucho bude stále závažnějším projevem změny klimatu s největšími potenciálními dopady na obyvatelstvo, ekosystémy a jejich biodiverzitu i na ekonomiku. „Voda je strategickou surovinou, jejíž nedostatek nebo zhoršená kvalita může mít zásadní dopad na jednotlivce, ale i na celou společnost. Válka o vodu je proto reálným geopolitickým problémem, před kterým nemůžeme zavírat oči. Proto potřebujeme vodu legislativně posílit a investovat dál do její ochrany před znečištěním, do opatření na zadržování vody v krajině a obnovy říčních toků a pramenišť,“ uzavírá ministr Hladík s tím, že ochranu vody a vodních zdrojů považuje za náš národní zájem.

Ústavní ochranou vody ministerstvo doplňuje mozaiku legislativních záruk šetrného využívání vody:

  • aktuálně je v legislativním procesu novela vodního zákona, která mj. posiluje ochranu vody před znečištěním jedovatými látkami a preventivně ji chrání před haváriemi (včetně zneškodňování jejich následků),
  • MŽP připravuje i novelu zákona o ekoújmě.