Chceme motivovat obce, aby začaly řešit problém rostoucího objemu odpadu, říká Hana Hajnová

8. 3. 2024 Kraj Vysočina Životní prostředí

Reuse centra i nábytkové banky představují účinný nástroj předcházení vzniku odpadu, který přináší environmentální i sociální benefity. Právě rozvoj těchto center byl hlavním tématem semináře organizovaného Českou federací nábytkových bank a reuse center, který se v sídle kraje uskutečnil 6. března 2024.

Kraj Vysočina

Záštitu nad ním převzala první náměstkyně hejtmana Kraje Vysočina Hana Hajnová. „V rámci našich aktivit se snažíme o podporu a rozvoj sítě služeb opětovného použití věcí,“ zdůraznila předsedkyně ReUse federace Dana Kalistová. Cílem je propojení jednotlivých klíčových aktérů a další rozvinutí potenciálu cirkulárních služeb, který by v ideálním případě přispěl k vytvoření funkčního a komplexního reuse systému v Kraji Vysočina.

„Z našeho pohledu už řada podobných aktivit v kraji funguje. Jenom je potřeba je více propojovat a informovat o nich vhodnou formou veřejnost. Naším cílem je motivovat obce a města na území kraje, aby problematiku optimalizace stále rostoucího objemu odpadů začaly řešit,“ uvedla náměstkyně hejtmana Hana Hajnová s tím, že právě proto se rozhodli ve spolupráci s odborníky z ostatních krajů a partnerů z Dolního Rakouska, připravit projekt do programu Interreg Rakousko–Česko, který by těmto novým způsobům předcházení vzniku odpadů mohl poskytnout potřebnou publicitu a poukázat na dobrou praxi z obou zemí.

Kraj Vysočina jde už nyní řadou aktivit vstříc předcházení vzniku odpadů. Například přímo finančně podporuje budování nových nebo změnu stávajících zařízení pro sběr odpadů včetně reuse center.

Dále také nabídkou použitých funkčních elektrospotřebičů, které jsou v rámci projektu Jsem zpět společnosti Elektrowin bezplatně předávány potřebným. V Kraji Vysočina jde především o neziskové organizace od záchranné Stanice Pavlov přes sportovní kluby a mateřská centra po Potravinovou banku Vysočina. Do letošního roku už takto bylo předáno na tři stovky spotřebičů. Další významnou aktivitou je Nový život starým knihám, do které se zapojují střední školy a domovy pro seniory.

Seminář se konal za podpory České federace nábytkových bank a reuse center, Kraje Vysočina a Ministerstva životního prostředí ČR.