„Lanškrounský“ model vzdělávání by se mohl uchytit i v Litomyšli či Svitavách

6. 3. 2024 Pardubický kraj Školství

V Lanškrouně již od roku 2017 tamní školy, podnikatelé a radnice spolupracují na rozvoji technického vzdělávání. Prakticky od školky se děti mohou hravou formou učit programovat, osvojit si základy robotiky a pracovat s dalšími moderními technologiemi. Díky tomu na Lanškrounsku evidují velký počet dětí, které míří na technické obory na středních a vysokých školách. Pardubický kraj chce tuto úspěšnou spolupráci veřejného a soukromého sektoru uvést do praxe i v dalších částech našeho regionu, například v Litomyšli a Svitavách.

Pardubický kraj

Lanškrounský model funguje díky spolupráci škol, radnice a firem. Do škol je z příspěvků města a společností nakupováno moderní vybavení podporující technické vzdělávání. Iniciativa ale pořádá i technické kroužky, organizuje soutěže a podporuje další aktivity nejen v oblasti technického vzdělávání, ale i kariérního poradenství nebo jazykové vybavenosti. Ve výsledku se žáci učí i týmové spolupráci, procvičí si komunikaci, prezentační dovednosti a osahají si i základy řemesel. Tedy řadu dovedností, které se jim pak v praxi budou hodit.

Kvůli tomu zamířil do Lanškrouna první náměstek hejtmana Pardubického kraje Michal Kortyš, aby se na jednání se zástupci spolku Společenství firem Lanškrounska a starostou Radimem Vetchým dozvěděl podrobnosti k případné spolupráci. „Děti z Lanškrounska mají možnost si od útlého věku vyzkoušet programování a další aktivity, které jsou dnes běžně součástí průmyslu. To jim pak výrazně pomůže při hledání dobře ohodnocené práce. Díky aktivitě podnikatelů a města mají v tomto ohledu tito žáci lepší startovní čáru do života než jejich vrstevníci odjinud, což se do budoucna může pozitivně promítnout do celého mikroregionu. Jsem rád, že jsme se v Lanškrouně setkali s pochopením a nabídkou nesobecké spolupráce na rozvoji dalších částí našeho kraje. Moc si toho vážím,“ uvedl první náměstek hejtmana Michal Kortyš a dodává: „Jelikož jsem původní profesí technik a oslovili mě zástupci škol a podnikatelů, že by také stáli o podobnou podporu. Chci se osobně zasadit o to, aby se lanškrounský model uchytil i jinde. Proto jsem rád, že nyní začneme přípravy na tom, aby se podobný projekt realizoval v Litomyšli, kde bych rád nastavil spolupráci s podnikem Saint-Gobain ADFORS, tamním sdružením podnikatelů i radnici. Rád bych také podobný projekt rozjel ve Svitavách. Proto nyní začneme oslovovat potenciální partnery.“

Lanškrounskou cestu lze použít i na netechnické obory

S nastavením systému spolupráce mezi radnicí, školami a podnikateli v dalších částech Pardubického kraje je Lanškroun ochotný poskytnout své bohaté zkušenosti i kontakty. Nastartování nového společného modelu spolupráce na podporu technického vzdělávání se nebude týkat pouze Litomyšle a Svitav, ale například i Hlinecka, Moravskotřebovska a dalších částí regionu. „To, co u nás vzniklo, je přenosné prakticky na cokoliv a kamkoliv. Nejenom na technické vzdělávání, ale i například na zemědělství, zdravotnictví či poskytování služeb. Jde o to najít systém a ochotné lidi, kteří chtějí něco udělat pro mladou generaci a přispět k rozvoji regionu do budoucna. Není to jenom o tom, že každý rok vynaložíte finance na nákup vybavení, ale musíte řešit i to, aby děti učili schopní a motivovaní pedagogové, aby děti dělaly na projektech, které je zábavnou formou posunou dál, aby se ve městě samotném obyvatelům dobře žilo, aby se do něj po studiu vraceli a tak dále. Výsledkem více než šesti let naší spolupráce v Lanškrouně je, že polovina dětí ze základních škol míří na technické obory a ta druhá měla možnost si tuto oblast alespoň vyzkoušet, než se vydala jiným směrem. Naším cílem není nahnat děti na obory, které je nebaví, ale zábavnou formou jim ukázat, že technika není nudná. Firmy sídlící ve zdejší průmyslové zóně zase vědí, že do budoucna mají šanci na trhu práce najít šikovné mladé lidi, což je pro ně alespoň jakási garance toho, že má v regionu smysl zůstávat,“ vysvětluje lanškrounský starosta Radim Vetchý.

Jedním z úspěšných lanškrounských projektů je například soutěž Microtela, která má za cíl děti motivovat k práci na vědecko-technických projektech, naučit se prezentovat svou práci a vytipovat talentované děti k dalšímu odbornému růstu.

Plánují se investice do dílen v technické škole v Litomyšli

Pardubický kraj jako zřizovatel středních škol se ke spolupráci hlásí, nicméně pro fungování systému je nutné, aby na něm aktivně spolupracovali další partneři. „Na Lanškrounsku je unikátní, že snaha o rozvoj technického vzdělávání nevznikla direktivně shora, ale odspoda komunikací škol, firem a místní samosprávy. Podobné příběhy známe i na Letohradsku a víme, že je to cesta vhodná. Co se Litomyšle týče, již jsme jednali s náměstkem Kortyšem například s vedením tamní střední technické a zahradnické školy. Jsme připraveni jim pomoci s financováním obnovy dílenského vybavení a rekonstrukcí učeben podobně v souladu s blízkým firemním sektorem. Půjdeme po etapách a na vedení školy je nyní připravit projekt a navrhnout postup, aby do sebe vše dobře zapadalo. První výsledky společného snažení pak mohou být vidět už za pár let,“ sdělil krajský radní pro oblast školství Josef Kozel.