Vysočina v létě spustí digitální technickou mapu

4. 3. 2024 Kraj Vysočina Veřejná správa online

Kraj Vysočina zpřístupní digitální technickou mapu už letos v létě. Mapa obsahuje informace o technické infrastruktuře a bude velkým zjednodušením například pro stavebníky při vyřizování povinné dokumentace. Kraj pořízení mapy financoval z vlastních zdrojů i z evropské dotace.

Kraj Vysočina

Digitální technická mapa (DTM) Kraje Vysočina bude stavebníkům k dispozici nejpozději 1. července 2024. Její data budou moci využívat bezplatně. „Pořízení mapy vyšlo na 230 milionů korun, kraj ji financoval především z evropské dotace. Speciální mapa zpřístupňuje na jednom místě veškeré údaje o technické a dopravní infrastruktuře. Sníží zásadně administrativní zátěž při stavebním řízení, pomůže efektivně využívat stávající technickou infrastrukturu a zároveň plánovat její využití. Mapový podklad pomůže s krizovým řízením nebo při pasportizaci respektive správě majetku,“ uvedl hejtman Kraje Vysočina Vítězslav Schrek.

Na DTM pracuje tým informatiků Kraje Vysočina od roku 2020. Už nyní je na vys.krajdtm.cz dostupný k testování informační systém v rámci něj pak funguje možnost výdeje dat, vyjadřování o existenci sítí, georeporty, statistiky a další služby. Po spuštění ostrého provozu krajské DTM bude možné k jeho obsahu přistupovat i na webu Českého úřadu zeměměřičského a katastrálního.

Plnění a aktualizace obsahu krajské DTM je dlouhodobý proces a Kraj Vysočina za účelem dalšího rozvoje DTM požádal o dotaci ve výši 100 miliónů korun z Národního plánu obnovy.