Přes 31 milionů korun je pro žadatele připraveno v dalších dotačních programech Karlovarského kraje

1. 3. 2024 Karlovarský kraj Dotace

Příští měsíc startuje příjem žádostí do dalších krajských dotačních titulů. Zastupitelstvo Karlovarského kraje na svém pondělním zasedání schválilo vyhlášení 12 programů spadajících pod prioritu 4 – 1. část. Záběr oblastí, kterých se podpora týká, je opravdu široký, od dopravy, přes sociální služby, bezpečnost, regionální rozvoj až po životní prostředí. S podrobnými pravidly dotačních programů se zájemci mohou seznámit již nyní na webu Karlovarského kraje.

Karlovarský kraj

„Na programu únorového zastupitelstva jsme měli schválení dalšího balíku dotačních titulů pro tento rok v celkovém objemu 31,1 milionu korun. Kromě toho, že u řady z nich opět došlo k navýšení alokace, máme mezi nimi i úplné nováčky. Nově vyhlašujeme program na podporu implementace Územní studie Krušné hory – západ, z něhož bude možné čerpat dotace na vybudování parkovišť, převlékáren či nouzových nocovišť v oblasti Krušných hor. V rámci druhého nově vyhlašovaného programu prostředky poputují na snížení počtu černé zvěře v regionu, která kvůli přemnožení ničí honební a ostatní pozemky a ohrožuje tak zdraví i majetek obyvatel,“ uvedl náměstek hejtmana Karlovarského kraje Dalibor Blažek, jenž má v gesci oblast správy majetku a investic.

Veškeré potřebné informace k jednotlivým dotačním programům jsou uveřejněny na webu Karlovarského kraje v záložce Dotace. „Doporučujeme žadatelům, aby se podrobně seznámili s pravidly dotačních programů, protože kromě toho, že u některých došlo k navýšení alokace, doznaly i dalších změn, například ohledně možného počtu předložených žádostí, termínu realizace projektů a podobně,“ doplnil náměstek Dalibor Blažek.

Přehled vyhlášených dotačních programů s termínem příjmu žádostí:

 • Program na investiční podporu terénních a ambulantních sociálních služeb (2.–8. 4. 2024)
 • Program na podporu dobrovolnictví (2.–8. 4. 2024)
 • Program na podporu obnovy stávajících dopravních hřišť (8.–15. 4. 2024)
 • Program Senior Expres (9.–15. 4. 2024)
 • Program Podpora implementace Územní studie Krušné hory – západ (9.–15. 4. 2024)
 • Program Podpora rozvoje a údržby veřejných zimních tras (9.–15. 4. 2024)
 • Program Podpora rozvoje cyklistické infrastruktury (9.–15. 4. 2024)
 • Program Podpora strojového techniky k rozvoji a údržbě veřejných zimních tras (9.–15. 4. 2024)
 • Program Podpora územně plánovací činnosti obcí (9.–15. 4. 2024)
 • Program na podporu základních a středních škol v oblasti prevence rizikových typů chování (16.–22. 4. 2024)
 • Program na podporu získání odborné kvalifikace učitelů a ředitelů základních a středních škol zřizovaných Karlovarským krajem, obcí nebo dobrovolným svazkem obcí (16.–22. 4. 2024)
 • Program snížení počtu černé zvěře na území Karlovarského kraje (1. 7. 2024–10. 1. 2025, pozn.: rozděleno ještě na podtermíny)

Veronika Svobodová