U kulatého stolu se řešila výzva Operačního programu Spravedlivá transformace

20. 2. 2024 Karlovarský kraj Regiony

Sekretariát Regionální stálé konference Karlovarského kraje ve spolupráci s Ministerstvem životního prostředí a městem Sokolov uspořádaly v rámci Operačního programu Spravedlivá transformace jednání u kulatého stolu. Představeny byly výzvy Obnovy území dotčeného těžbou a projektové záměry obcí.

Karlovarský kraj

Zahájení setkání patřilo připomenutí výzev, jež spadají pod Obnovu území. Jsou to Koncepce a příprava území, Příroda a krajina, Infrastruktura a Veřejné služby, kultura, sport a rekreace.

Jednání se zúčastnili zástupci Ministerstva životního prostředí a řada starostů měst a obcí zasažených těžbou uhlí. Ti tak měli jedinečnou šanci představit a konzultovat své projektové záměry, případně se poradit, jak postupovat v případě bariér, které brání v podání projektů do jednotlivých výzev. Jednou z bariér je dle přítomných starostů v mnoha případech výše minimální podpory.

Operační program Spravedlivá transformace (OPST) je programem zaměřeným na řešení negativních dopadů odklonu od uhlí v nejvíce zasažených regionech. V České republice se týká Karlovarského, Moravskoslezského a Ústeckého kraje.

Jitka Čmoková