Setkání SMS ČR a SPÚ: Spolupráce pokračuje, řeší se financování polních cest

19. 2. 2024 SMS ČR Ostatní

Ke společnému jednání se sešli předsedkyně Sdružení místních samospráv ČR Eliška Olšáková, místopředseda SMS ČR Tomáš Chmela a ústřední ředitelka Státního pozemkového úřadu Svatava Maradová.

Sdružení místních samospráv ČR

Již před osmi lety obě organizace uzavřely dohodu o spolupráci s cílem zlepšovat kvalitu života ve venkovských oblastech a tato spolupráce se úspěšně rozvíjí.

Průsečíků aktivit SMS ČR a SPÚ je celá řada. Jedním z palčivých témat, jež v rámci setkání otevřela Eliška Olšáková, je realizace společných zařízení v rámci komplexních pozemkových úprav (KPÚ). Zde se obce setkávají s řadou omezení, a to nejen finančního charakteru. Konkrétní problém pak představuje financování polních cest, které mají v území řadu důležitých funkcí v dopravě i v krajině.

„Velké množství dotačních titulů akcentuje modrou a zelenou infrastrukturu, ale téměř žádná podpora necílí na budování a opravy hlavních a vedlejších polních cest. Určitě jsme jako SMS ČR připraveni podpořit záměr SPÚ, aby financování polních cest bylo stabilní, realizovalo se z fondů a také z více resortů,“ uvedla Eliška Olšáková s tím, že na tuto problematiku SMS ČR dlouhodobě upozorňuje.

Dalším nosným tématem setkání bylo nakládání s majetkem Státního pozemkového úřadu. SMS ČR se SPÚ v minulosti spolupracovalo právě na změně § 5 zákona o SPÚ, upravujícího možnost vyhnout se zákonu o velké privatizaci. Navrhovaná změna je nyní součástí materiálu předloženého do mezirezortního připomínkového řízení. Na finální řešení se přitom čeká už zhruba 15 let. SMS ČR a SPÚ se shodly, že ačkoli možnost vyhnout se zákonu o velké privatizaci znamená posun dobrým směrem, obecně je proces převodu majetku velmi těžkopádný a zdlouhavý. To starosty odrazuje od žádostí o převod. Úředníci SPÚ plánují zmapovat, jak by bylo možné proces zjednodušit.

Zástupci obou organizací diskutovali také o prestižní soutěži Žít krajinou, kterou SPÚ pořádá spolu s Českomoravskou komorou pro pozemkové úpravy. SMS ČR by se v budoucnu do soutěže rádo intenzivněji zapojilo přímo jako spoluvyhlašovatel. Obohacení soutěže o příklady dobré praxe zajímavé pro laické publikum by mohlo zvýšit její atraktivitu. Zavedení kategorie Studentský počin v krajině by zase přilákalo pozornost mladší generace.

Závěrem obě strany potvrdily jednoznačný přínos nastavené spolupráce. „Budeme pokračovat ve vzájemné podpoře a koordinaci našich činností, tak abychom i nadále přispívali k efektivnějšímu výkonu veřejné správy ve vztahu k rozvoji pozemkových úprav,“ uvedl Tomáš Chmela.