Vláda rozvolní limity nepedagogických pracovníků škol

14. 2. 2024 MŠMT ČR Školství

Otázkou financování nepedagogických pracovníků ve školách zřizovaných obcemi a kraji se bude zabývat vláda. Vyplynulo to z jednání vládní koalice se zástupci školských odborů a asociací ředitelů za účasti premiéra Petra Fialy. Ministr školství Mikuláš Bek již dříve avizoval, že řešení situace části nepedagogických pracovníků vyžaduje rozhodnutí vlády.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky

„Potíže ředitelům škol činí často striktní regulace počtu nepedagogických míst, nejen snížený objem finančních prostředků. Návrh úpravy tohoto usnesení, která umožní ředitelům škol lépe rozložit pracovní úvazky, předložíme na základě dnešní politické dohody. v následujících dnech,“ řekl po jednání ministr školství Mikuláš Bek.

Původní rozpočet pro resort školství počítal se snížením až o 17 tisíc úvazků nepedagogických pracovníků. Koncem ledna schválila vláda na návrh ministra školství Beka navýšení rozpočtu o další 4 miliardy korun, což nakonec umožní omezit snížení normativu na 7,5 tisíce nepedagogických pozic. Významná většina těchto pozic je neobsazená, řešení se proto hledá pro 2,5 tisíce pozic z celkem necelých 70 tisíc pozic nepedagogických pracovníků v celé ČR. Část prostředků ze státního rozpočtu ještě školám rozepíší krajské úřady prostřednictvím krajských normativů. Část úvazků nepedagogů lze také hradit z prostředků, které byly převedeny do rezervy krajů.

„V polovině roku pak provedeme inventuru toho, jak vypadají rozpočty škol po dohodovacím řízení s krajskými úřady. Se znalostí stavu státního rozpočtu zváží vláda potřeby případného navýšení rozpočtu, které už může zohlednit také plánované úpravy PHmax od nového školního roku. To je výsledek jednání se zástupci školských odborů a asociací za účasti premiéra,“ popsal ministr výsledek jednání.

Rozpočet pro regionální školství územně samosprávných celků činí celkem 188 miliard korun. Oproti loňskému roku tak vzrostl rozpočet pro školy zřizované obcemi a kraji o téměř 5 miliard korun.