Dotace na rekonstrukci a modernizaci veřejného osvětlení

13. 2. 2024 Obec a finance Dotace

Obce v České republice mají možnost od roku 2022 reagovat na dotační výzvu Ministerstva průmyslu a obchodu na rekonstrukce a modernizaci systémů veřejného osvětlení. Až do konce roku 2024 mohou české municipality získat až 10 milionů korun ročně, určené na opravu lampových stožárů, instalaci moderních LED svítidel a další opatření vedoucí k úspoře energie za provoz veřejného osvětlení.

Podle Ministerstva průmyslu a obchodu výzvu využilo už téměř 700 obcí a frekvence podávání žádostí se zrychluje. Modernizaci se intenzivně věnuje také Praha, která se kromě LED technologie zaměřuje na instalaci nabíjecích stanic pro elektromobily do pouličních lamp.

Dotační výzva MPO probíhá od května 2022 a bude uzavřena v prosinci letošního roku. Během jejího trvání MPO už obdrželo 700 žádostí v celkové hodnotě 1,78 miliardy Kč, což by mělo zajistit obnovu více než 191 tisíc svítidel po celé ČR. Obce díky tomu uspoří až 59 tisíc MWh ročně. Právě úspora na elektrické energii využité na veřejné osvětlení výrazně sníží výdaje obcí, podle webu společnosti ČEZ vede využívání moderních LED svítidel k šedesáti až osmdesátiprocentní úspoře. Nová svítidla zároveň mají životnost až 25 let, obce tak ušetří také na údržbě systému veřejného osvětlení.

Veřejné osvětlení
Veřejné osvětlení

Zájem o modernizaci systémů veřejného osvětlení proto výrazně roste. „Oproti období před vyhlášením dotační výzvy jsme zaznamenali přibližně 30 % nárůst poptávky od municipalit na obnovu nebo výstavbu veřejného osvětlení. Zároveň roste i potřeba konzultací, protože městům a obcím často chybí potřebné informace,“ uvedl Karel Vaniš, provozní ředitel společnosti NTL Forensics, která nabízí projekci, obnovu a výstavbu veřejného osvětlení obcím po celé ČR.

„Příjem žádostí o dotace probíhá podle plánu tak, aby byly splněny cíle Národního Programu Obnovy. Výzvu využilo již téměř 700 obcí a další mají žádosti připravené,“ komentuje průběh dotační výzvy Petra Milcová z odboru komunikace MPO. Dodává, že podle MPO alokace bude do konce roku vyčerpaná, protože frekvence podávání žádostí se neustále zrychluje. Celková výše alokace dotace je určena na 2,52 miliardy Kč a mohou ji využít všechny obce mimo národní parky. Obce o velikosti do 10 000 obyvatel ročně mohou čerpat až 4 miliony Kč, obce nad 10 000 obyvatel mohou dosáhnout až na částku 10 milionů Kč, její výše pro každou obci činí 30 000 Kč na 1 ušetřenou MWh elektrické energie ročně.

Rekonstrukcím a inovacím systémů veřejného osvětlení se věnují malé obce i velká a statutární města. V Praze plánuje společnost THMP, která provoz veřejného osvětlení v hlavním městě zajišťuje, dokončit přechod z původních sodíkových výbojek na LED svítidla v roce 2026. „Kromě instalace LED svítidel v Praze instalujeme také nabíječky elektromobilů s dynamickým systémem řízení výkonu přímo na lampy veřejného osvětlení. Se zvyšujícím se počtem elektromobilů na českých silnicích totiž stále roste poptávka po dobíjecích bodech,“ řekl Vaniš. Instalace moderních nabíjecích stanic na lampy veřejného osvětlení je jednou z možností, pro které může být dotace využita.

Péče o veřejné osvětlení obcím nepřináší pouze finanční úspory, ale také řadu dalších pozitiv. Přirozené teplé bílé světlo, které LED svítidla vyzařují, pozitivně působí na lidskou psychiku. Technologie automatického stmívání světel v noci a směrová optika v moderních lampách výrazně přispívá k omezení světelného znečištění a pomáhá tak životnímu prostředí.