Krajští radní se starosty řešili otázky rozvoje Královéhradeckého kraje

6. 2. 2024 Královéhradecký kraj Regiony

Na konci ledna se v hradeckém Aldisu uskutečnilo každoroční pracovní jednání starostů obcí v regionu s vedením Královéhradeckého kraje. V diskusi se například řešily otázky na budoucnost sítě cyklostezek či odpadového hospodářství.

Královéhradecký kraj

„Děkuji starostům za účast a vůli ke společnému jednání. Jsem přesvědčen o tom, že je to ideální příležitost k předání aktuálních informací o prioritách kraje v oblasti dopravy, zdravotnictví, sociální oblasti, kultuře, financí i regionálních dotací. Rozhodně to ale nebylo jen o jednostranné prezentaci, chtěli jsme a také budeme reagovat na podněty starostů a zohledníme je v rámci našich kompetencích ve vedení Královéhradeckého kraje,“ uvedl hejtman Martin Červíček.

Královéhradecký kraj rok od roku zvyšuje objem investic, které se za posledních pět let pohybují okolo tří miliard ročně. Jen v roce 2022 činil podíl investic 15 % celkových výdajů, což Královéhradecký kraj zařadilo na páté místo ve srovnání s ostatními kraji v republice. Současně ale vedení kraje snižuje dluh, který v roce 2021 vystoupal na 900 milionů korun a loni činil pouze 540 milionů.

Velké objemy krajských financí putují na investice do krajské silniční sítě, která byla dlouhodobě podfinancovaná. V letech 2017 až 2020 činil průměr investovaných peněz do rekonstrukcí silnic II. a III. třídy miliardu korun ročně, za poslední čtyři roky se tento průměr podařilo zvýšit dokonce na 1,2 miliardy korun za rok. Letošek bude v silnicích rekordní a kraj počítá s částkou téměř 1,6 miliard korun do silniční infrastruktury.

Miliarda do každé nemocnice

„Mým osobním cílem je také investovat miliardu korun do každé krajské nemocnice. Tento cíl se daří plnit. V náchodské nemocnici letos zahájíme stavbu nového pavilonu za 1,52 miliardy, v ON Trutnov v příštím roce skončí stavba nového pavilonu klinické biochemie a rehabilitace a připravuje se výstavba urgentního příjmu za 320 milionů korun,“ doplnil Martin Červíček.

V Jičíně stavební firma dokončuje multioborový pavilon za více jak 680 milionů a kraj zde plánuje postavit i nový pavilon psychiatrie. V nemocnici ve Dvoře Králové nad Labem je téměř dokončená stavba operačních sálů a v Rychnovské nemocnici byla nedávno dokončena hrubá stavba nového pavilonu za 850 milionů korun.

Kraj investuje také do výstavby zařízení pro ty, kteří se o sebe nedokáží postarat sami – například v Jičíně připravuje stavbu Domova pro osoby se zdravotním postižením nebo ve Vrchlabí domov se zvláštním režimem. Každý rok procházejí rekonstrukcemi a modernizacemi také krajské střední školy.

Královéhradecký kraj poskytl v roce 2023 do oblasti regionálního rozvoje a programu obnovy venkova přes 115 milionů korun. Dále například kulturu a památkovou péči podpořil částkou přes 27 milionů korun a na životní prostředí a zemědělství šlo dalších 40 milionů korun.

Debata se starosty

Na úvod pracovního jednání prezentovali jednotliví krajští radní aktuální projekty a cíle svých gescí, v následující debatě řešili členové rady se starosty řadu témat z různých oborů. Jedním z nich byly například zákonem dané rostoucí poplatky za skládkování, které se pak promítají do cen svozu odpadů. Starostové se zástupci kraje následně debatovali i o plánovaném zavedení systému zálohovaných PET lahví, ve kterém vidí řadu nevýhod.

Diskuse na téma dopravy měla jediné téma nahlížené z různých úhlů, a tou byla koordinace prací, které v regionu provádí stát při výstavbě dálnic a obchvatů silnic první třídy a Královéhradecký kraj. Starostové by uvítali větší informovanost o průběhu jednotlivých etap a jejich návaznosti na další a poukazovali na dopady výstavby dálnice D35, která nyní významně zatěžuje místní komunikace.

Dalším podnětem, kterým se kraj bude dále zabývat, je pokrytí regionu vysokorychlostním internetem. Starosty totiž zajímalo, jestli kraj plánuje do svých projektů na rekonstrukce zahrnout i případnou instalaci chrániček, kudy by pod zemí vedla optická vlákna pro rychlý internet.

Na společném jednání se starosty zazněla i otázka nejen ohledně výstavby, ale také následného udržování sítě cyklostezek v regionu. Královéhradecký kraj si velice váží ochoty obcí a svazků obcí spolupracovat na výstavbě cyklostezek a bude jeho úkolem do budoucna, najít způsob pomoci nejen s výstavbou, jak tomu činí už dnes, ale také s udržováním stavu infrastruktury pro cyklisty v kraji.

Starostové s vedením kraje řešili i otázku poskytování lékařské péče, a to zejména dostupnost lékařské pohotovosti. Královéhradecký kraj vyvíjí maximální úsilí, aby mladé lékaře udržel v kraji a nabízí jim například stipendia pro poslední rok studia či lékařskou praxi v krajských nemocnicích. Obcím pak pomáhá se zařízením ordinace, pokud do ní nastoupí lékař. Tímto způsobem se daří zajišťovat praktické lékaře, nejvíce však stejně jako ve zbytku republiky schází praktičtí lékaři pro děti a dorost.

Na pracovní setkání dorazilo přes 160 starostů. Ti před a po společném setkání s radními mohli využít také připravených stolků ve foyer, kde čekali úředníci ze všech krajských odborů, aby mohli starosty informovat o všem, co je zajímá z daného oboru.