Přípravy Strategie Středočeského kraje pro oblast kultury, kulturního dědictví a kulturních a kreativních odvětví na léta 2024–2030 postoupily do dalš

6. 2. 2024 Středočeský kraj Regiony

Ve středu 31. 1. 2024 se sešlo na padesát kulturních aktérů, provozovatelů veřejně přístupných památek či kulturních akcí, zástupců kulturních institucí a veřejné správy a dalších organizátorů společenského a kulturního života regionu se zástupci kraje a místních samospráv, aby diskutovali nad předloženou návrhovou částí konceptu Strategie Středočeského kraje pro oblast kultury, kulturního dědictví a kulturních a kreativních odvětví na léta 2024–2030.

Středočeský kraj

Během prosince a ledna se sešlo mnoho podnětů a připomínek, které nyní Středočeský kraj konzultoval se členy tzv. pracovní skupiny v Příbrami. Dalším úkolem je dopracování návrhu strategie a jeho finální konzultace s veřejností.

A dál? Chcete být v obraze? Na webu Středočeského kraje a webu Kreativní střední Čechy sdílíme aktuální „strategické“ dění.

Michal Kroutil