Na střední školy se lze hlásit od 1. února, poprvé elektronicky

31. 1. 2024 MŠMT ČR Veřejná správa online

Od 1. února 2024 bude pro veřejnost spuštěn Digitální přihlašovací systém DiPSy pro podávání přihlášek na střední školy pro školní rok 2023/2024. Uchazeči a jejich rodiče mohou přihlášky podávat do 20. února. Přihlášku lze poprvé podat zcela online s využitím identity občana či jiné národní identifikační autority. Bez ní je možné přihlášku v systému DiPSy vyplnit a následně vytisknout a poslat. Zůstává v platnosti i možnost podat přihlášku „po staru“ papírově. Nově se mohou uchazeči hlásit až na tři školy/obory.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky

Všechny potřebné informace i přístup do systému DiPSy najdou uchazeči a jejich zákonní zástupci na adrese www.prihlaskynastredni.cz.

Ministerstvo školství rozhodlo o zavedení digitalizace přijímacího řízení s cílem usnadnit proces přihlašování a zpřehlednit rozřazování uchazečů do škol na základě jejich preferencí a toho, jak u přijímacích zkoušek uspěli. Díky digitalizaci procesu už uchazeči a jejich zákonní zástupci nebudou obcházet školy se zápisovými lístky, které se ruší. Systém sám přiřadí uchazeče do škol podle jejich výsledků a pořadí škol uvedených na přihlášce, které je ale nově závazné.

„Proto je v nejlepším zájmu uchazeče napsat do přihlášek pořadí oborů podle skutečného zájmu – na první místo obor, kam skutečně chce jít nejvíc a na třetí místo dát například obor, kde existuje vyšší pravděpodobnost přijetí. Taktizovat v tomto případě nemá význam. Systém vás ‚v žebříčku‘ přiřadí na nejvýše zapsanou školu, kde uspějete,“ uvedl ministr školství, mládeže a tělovýchovy Mikuláš Bek.

V případě, že uchazeč odmítne na školu, kam byl přiřazen, nastoupit a vzdá se svého místa, nepostoupí automaticky na školu zapsanou na nižší pozici, i kdyby tam také uspěl. Musí podat novou přihlášku do druhého kola.

„Doporučujeme také podat si alespoň jednu přihlášku do maturitního oboru, a absolvovat tak jednotnou přijímací zkoušku. I s jednou jedinou přihláškou na maturitní obor budete mít dva pokusy. Ve druhém a dalších kolech přijímacího řízení se už jednotná přijímací zkouška neskládá a bez jejího absolvování v kole prvním není možné být přijat na maturitní obor,“ dodal ministr.

Podání přihlášky přes systém DiPSy je velmi jednoduché. Systém DiPSy je napojen na registr obyvatel a při využití elektronické identity občana po přihlášení vyhledá příslušného uchazeče a nabídne přihlášku předvyplněnou základními údaji o uchazeči. Po vyplnění celé přihlášky a případném vložení oskenovaných či ofocených příloh (podle toho, co která škola v rámci přijímacího řízení požaduje) se přihláška jedním klikem odešle. To je vše, není třeba nic tisknout, nic se nikam nenosí. Ředitelé středních škol přihlášku i s přílohami v systému najdou.

Další možností, kterou systém DiPSy nabízí, je podání přihlášky bez identity občana či jiné národní identifikační autority. Zde už však nelze využít propojení s registrem obyvatel, je nutné celou přihlášku v systému DiPSy vyplnit. Následně bude na email přihlašovatele zaslán výpis, který je nutné vytisknout, podepsat a výpisy fyzicky odnést na všechny školy, kam se uchazeč hlásí.

Přihlásit se až na tři další obory mohou i uchazeči, kteří si na podzim podali přihlášku na obory s talentovými zkouškami. V únoru tak mohou napsat do přihlášky až pět oborů – k maximálně dvěma talentovým, kam se hlásili na podzim, si mohou vybrat tři další obory, maturitní i nematuritní.

V případě problémů bude možné se obrátit na e-mail určený pro dotazy veřejnosti: prihlaskynastredni@msmt.cz. Systém DiPSy je kompatibilní se všemi operačními systémy. Přihlášky bude možné do systému DiPSy podat i přes mobilní telefon.