Regulace zábavné pyrotechniky je nezbytná

1. 2. 2024 Obec a finance Životní prostředí

Problematikou zábavné pyrotechniky se pravidelně zabývá řada měst a obcí, které se zejména po vánočních a novoročních oslavách musí řešit stížnosti občanů na hluk, který škodí nejenom zvířatům, ale také upozorňují na znečištění a nepořádek, který použitím pyrotechniky vzniká.

Ministr zemědělství Marek Výborný chce proto spolu s ministrem životního prostředí Petrem Hladíkem použití, ale i prodej vybraných druhů pyrotechniky omezit. Informovali jsme o tom počátkem ledna (Větší ochrana zvířat i čistější ovzduší: Ministři zemědělství a životního prostředí připravují regulaci petard a další zábavní pyrotechniky).

Ministerstvo životního prostředí uspořádalo prostřednictvím sociálních sítí anketu k problematice zábavní pyrotechniky, které se zúčastnilo více než 65 tisíc respondentů.

Graf 1. Anketa: Jaký je váš postoj k pyrotechnice?
Graf 1. Anketa: Jaký je váš postoj k pyrotechnice?
Pozn.: Celkem 65 338 odpovědí

Více než 90 % dotazovaných by omezilo, nebo částečně omezilo používání pyrotechniky. Jako důvod byl nejčastěji uváděn úhyn zvířete, hluk a nepořádek vzniklý po jejím odpalování (úhyn zvěře 83,1 %, hluk 79,1 %, nepořádek 73,6 %, znečištěný vzduch 65,8 %). Anketa také ukázala, že bezprostřední zkušenosti s pyrotechnikou má více než polovina účastníků, kteří psali o tom, jak stresuje zvířata, způsobuje jejich poranění nebo úhyn. Další popsali i zkušenost, kdy byla pyrotechnika příčinou stresu a vylekání menších dětí. Negativní zkušenost byly také s nezodpovědným používáním pyrotechniky, a to ať v rukou dospělých nebo dětí. Pyrotechnika se stala i příčinou požáru domu nebo poškodila auta. V odpovědích se ve velké míře psalo o problému měst, obcí i obyvatel s odklízením nepořádku, který po odpalování pyrotechniky vzniká.

Lucie Ješátková