Reakce na nepravdivé vyjádření ministra Hladíka: Obcím informace nechybí, proto podporují třídění, a ne zálohování

26. 1. 2024 SMS ČR Životní prostředí

Sdružení místních samospráv ČR si dovoluje reagovat na vyjádření ministra životního prostředí Petra Hladíka ohledně povinného zálohování.

Sdružení místních samospráv ČR

Ministr uvedl, že proti zálohování nápojových plechovek a PET lahví vystupuje „především odpadářská lobby a někteří starostové, především ti, kteří nemají všechny informace a jsou ovlivněni nepravdami“. V situaci, kdy se proti povinnému zálohování sešlo několik set zamítavých stanovisek od desítek připomínkových míst, považuje SMS ČR taková vyjádření za zcela mimo realitu a až účelově zavádějící.

„V souvislosti s novelou zákona o obalech podalo nejen Sdružení místních samospráv ČR, ale i například Asociace krajů, Hospodářská komora či Unie zaměstnavatelských svazů a řada dalších organizací dohromady na 700 připomínek. Zavedení povinného zálohování nápojových plechovek a PET lahví považujeme při existenci fungujícího systému třídění za zbytečný návrh, který ve výsledku zdraží odpadové hospodářství. Neutuchající snaha prosadit povinné zálohování ze strany Ministerstva životního prostředí navzdory připomínkovým místům je zarážející,“ říká Eliška Olšáková, předsedkyně SMS ČR.

Vyjádření ministra Hladíka cituje server iDnes.

SMS ČR opakovaně upozorňuje, že obce v minulosti investovaly miliardy do zavedení a zlepšování systému odpadového hospodářství, díky kterému je třídění odpadů v České republice pomocí „barevných kontejnerů“ na vysoké úrovni a občané vytřídí cca 8 z 10 PET lahví uvedených na trh. Díky stávajícímu systému už Česká republika několik let plní průběžný cíl vytřídit 78 procent PET lahví, který do roku 2026 stanovila na posledním loňském jednání Rada ministrů životního prostředí členských zemí EU.

„Podporujeme posílení fungujícího systému třídění a svozu všech separovatelných odpadů včetně PET lahví a nápojových plechovek,“ dodává Eliška Olšáková.

Vedle výpadku příjmů z obecních rozpočtů by zálohování, respektive skladování nápojových obalů přineslo komplikace řadě prodejen a další odliv zákazníků by mohlo přinést malým vesnickým provozovnám, jelikož by zákazníci k nákupům upřednostňovali větší obchody, do nichž by byli nuceni odvážet prázdné obaly. Podle relevantních studií by se zálohování propsalo i do ceny obalů a samotného zboží, což by každého občana přišlo v průměru na 300 Kč za rok.

SMS ČR opakovaně sdělovalo ministru Hladíkovi, že neexistuje žádný relevantní důvod pro zavedení paralelního systému separace části komunálních odpadů v podobě povinného zálohování PET lahví a nápojových plechovek. Jediný přínos by mělo povinné zálohování pro dodavatele sběrných automatů a nápojářské společnosti, které by recyklovaný materiál nabízely k dalšímu prodeji.

SMS ČR je udiveno, že pan ministr životního prostředí v aktuální debatě nejen názor obcí takto nerespektuje. Právě po diskuzi s obcemi například Francie od záměru zavést zálohový systém upustila, protože to vyhodnotila jako krok postrádající veřejný zájem. Výsledky anket na dvojici zpravodajských serverů (Novinky.cz a iDnes) z posledních dnů pak poměrně jednoznačně poukazují i na to, že k povinnému zálohování má odmítavý postoj také veřejnost.