Pojďme k volbám do Evropského parlamentu

23. 1. 2024 Neviditelný pes Životní prostředí

Není to oxid uhličitý (CO2), který ovlivňuje teplotu, je to úplně obráceně. Vypínání jaderných elektráren, emisní povolenky šroubující ceny energií nahoru, krachující průmysl, masové protesty farmářů, to jsou jen některé střípky zelené politiky EU, která je založená na představě, že lidské emise CO2 způsobují globální oteplování. Australský profesor Ian Plimer však přináší důkazy, jež tuto teorii vyvrací a tvrdí, že nemá nic společného s vědou ani ochranou přírody.

Neviditelný pes

Záměna příčiny a následku

Vyšší koncentrace CO2 v atmosféře není podle Plimera příčinou oteplování, ale jeho následkem. „Tento jev je znám více než dvě stě let z chemie a známe ho všichni – když necháme zteplat pivo nebo šampaňské, můžeme pozorovat, jak bublinky bublají. Jde o takzvanou inverzní rozpustnost oxidu uhličitého. Vidíme to z ledových jader, když vrtáme do ledu. Máme chemické otisky, které nám ukazují, jaká byla teplota. A máme zachycené malé množství vzduchu. Můžeme dokázat, že když došlo k přirozenému oteplení, zhruba 650 až 6000 let poté došlo k nárůstu oxidu uhličitého. Není to oxid uhličitý, který ovlivňuje teplotu, je to úplně obráceně,“ shrnuje profesor Plimer.

Britská vědecká Královská společnost zveřejnila výsledky analýzy, z níž rovněž vyplývá, že teplota Země začala stoupat ještě před zvýšením koncentrace CO2 v atmosféře a že to je příčina nárůstu CO2, a ne naopak, jak naznačují klimatické modely. „Všechny důkazy z analýzy naznačují jednosměrný, potenciálně kauzální vztah mezi teplotou jako příčinou a CO2 jako následkem.“ Vědci jsou přesvědčeni, že změnu klimatu nelze připsat pouze lidskému faktoru. Takový koncept navíc nevysvětluje 4,5 miliardy let klimatických změn. Autoři poznamenávají, že přirozené změny CO2 způsobené rostoucími teplotami jsou třikrát větší než 4 % (emisí CO2) produkované lidmi.

V světle těchto zjištění jediným výsledkem řízené deindustrializace Evropy bude v podstatě nulový vliv na klima a přesunutí průmyslu do Číny a dalších zemí, kde komíny budou kouřit o to více, a ještě k tomu méně ekologicky. Nemluvě o tom, že odevzdáváme klíče od naší prosperity komunisty ovládané Číně. Nebude to poprvé, kdy se centrálně řízený socialistický projekt s názvem Green Deal mine účinkem a jediným skutečně měřitelným výsledkem bude zchudnutí obyvatel.

Nejvíce CO2 v atmosféře bylo během doby ledové

„Šest ze šesti velkých dob ledových začalo v době, když jsme měli v atmosféře více oxidu uhličitého než nyní. Obsah oxidu uhličitého v atmosféře se změnil z více než 20 % na současnou úroveň 0,04 %, což je v geologickém čase opravdu málo (500× méně). Kdybychom ho snížili na polovinu, veškerý rostlinný a živočišný život by zemřel,“ uvádí citát Iana Plimera na platformě X. „Otázka, zda se planeta otepluje, nebo ne, závisí zcela na tom, kdy provádíme měření. Pokud vezmete měření ze středověkého oteplování, od té doby jsme se ochladili asi o pět stupňů. Když vezmete měření z římského oteplování, ochladili jsme se asi o pět stupňů,“ tvrdí Plimer.

„Vybudovali jsme celé toto impérium na něčem, co nelze dokázat. Ve skutečnosti můžete dokázat pravý opak. Celý ten nápad s globálním oteplováním vyvolaným člověkem nemá nic společného s životním prostředím,“ píše Pilmer a přičítá prosazování teorie katastrofy způsobené globálním oteplováním spíše postranním politickým a byznysovým úmyslům určitých jedinců, kteří teorii využívají k vlastním cílům, nehledě na to, zda stojí na vědeckých základech nebo ne.

Skutečné důvody změny klimatu

Profesor Plimer v rozhovoru pro australský Spectator objasňuje, co podle něho stojí za změnami klimatu: „V měřítku desítek milionů let nebo více je zemské klima řízeno deskovou tektonikou. V měřítku stovek tisíc let je zemské klima řízeno orbitálními cykly, které přibližují nebo vzdalují Zemi od Slunce. V měřítku tisíců let až desetiletí je zemské klima řízeno změnami energie vyzařované ze Slunce.“

Politika uhlíkové neutrality

Mnoho států nyní zavádí politiku uhlíkové neutrality (net zero), aby omezily emise CO2 do roku 2050. Profesor Plimer kritizoval krok Irska, kde přistoupili k porážce 200 000 kusů dobytka ve snaze splnit klimatické cíle a uvedl, že v případě „uhlíkové neutrality“ se jedná o další zavádějící slogan, jelikož jsme již nyní v oblasti emisí na nule.

Můžeme spočítat počet stromů pomocí satelitů a udělali jsme to na celé planetě. Můžeme změřit, kolik oxidu uhličitého se uvolňuje spalováním uhlí a zpracováním ropy. Lze změřit, kolik oxidu uhličitého se uvolní tavením, protože víme, kolik tun kovu se vyprodukuje. A zjistili jsme, že planeta je již na čisté nule. Vegetace pohlcuje více oxidu uhličitého, než lidé vyprodukují, takže jsme již na čisté nule. To vytváří vědecký problém – odkud pochází přebytečný oxid uhličitý? Pochází z oceánů. Zhruba jen 3 % všech emisí CO2 na planetě Zemi pochází od lidí. Zbytek pochází z oceánů, část z dýchání savců a část pochází ze sopek.

Konkrétněji: „Podíl CO2 v atmosfere představuje pouze 0,04 % a z toho se člověk podílí pouze 3 % (reálně tedy cca 0,0012 % a z toho je podíl Evropy pouze 8 %, reálně tedy 0,000096 % – pozn. překladatele). Zbylých 97 % CO2 pochází z oceánů, sopečné činnosti apod. Abychom mohli prokázat, že 3 % CO2 z lidské činnosti mění klima, museli bychom rovněž dokázat, že těch 97 % CO2 z nelidské činnosti klima nemění,“ uzavřel své hodnocení Plimer.

Podíváme-li se na tato čísla, je snad každému jasné, že západní „elity“ likvidují místní ekonomiky a uvádějí obyvatele Evropy do chudoby ve jménu boje s naprostou chimérou – globálním oteplováním. Nejde jen o likvidaci průmyslu. Emisní povolenky šroubují ceny energií nahoru, což se promítá do navýšení cen veškerého zboží a služeb a podporuje růst inflace, která zase požírá lidem úspory. S rostoucí inflací rovněž souvisí navýšení úrokových sazeb u hypoték. Ceny klasických aut se spalovacími motory mají stoupnout, jelikož budou dotovat ceny elektromobilů. Jsme svědky bezprecedentního zchudnutí obyvatel kdysi vyspělého Západu. Aby toho nebylo málo, předsedkyně Evropské komise požaduje na zelenou transformaci nikoli miliardy, ale biliony euro z kapes daňových poplatníků.

Neexistuje vědecký konsensus

Ekonomka Markéta Šichtařová k tématu globálního oteplování uvádí, že „…Green Deal není nástrojem na zastavení klimatických změn, ale na ničení průmyslu. A nejenom průmyslu, ale i zemědělství, tedy civilizačních výdobytků. Je to nástroj, který potenciálně může vést k ekonomickému úpadku. Může vést k hladovění a do budoucna může být stejně nebezpečný jako byl třeba komunismus.“ Ve videu na Facebooku Šichtařová rovněž upozornila na fakt, že nemůže existovat žádný vědecký konsensus ohledně globálního oteplování a klimatické krize, jelikož více než 1600 vědců podepsalo Světovou klimatickou deklaraci, v níž uvádějí, že žádná klimatická nouze neexistuje. Mezi signatáři pochopitelně nechybí ani jméno Iana Plimera.

Čtyři hlavní materiály pro život

„Celý tento byznys nemá nic společného s vědou, nemá nic společného s životním prostředím a má vše společné s mocí nevolených lidí,“ míní profesor Plimer a dodává, že „…moderní svět potřebuje k přežití čtyři hlavní materiály. První je ocel a k výrobě oceli potřebujeme uhlí. Druhým je beton a k výrobě betonu potřebujeme hodně energie na výrobu cementu. Pálíme vápenec a břidlici, abychom vyrobili cement a zahříváme ho plynem, což uvolňuje oxid uhličitý do atmosféry, stejně jako při výrobě oceli. Třetí hlavní složkou moderní civilizace jsou hnojiva, jež vyrábíme ze směsi plynu a vzduchu, což opět uvolňuje trochu oxidu uhličitého do atmosféry. Výsledkem jsou hnojiva, která nás udržují naživu. A čtvrtou hlavní složkou moderního světa jsou plasty, které se vyrábějí z fosilních paliv. Lidé si zřejmě neuvědomují, že fosilní paliva nám poskytují jídlo. Pokud bychom neměli naftu, nemohli bychom orat, osít a vyplevelit pole, nemohli bychom sklízet úrodu a vozit potraviny do měst.“

Bez fosilních paliv bychom hladověli. Podobně se vyjádřil i Patrick Moore, jeden ze zakladatelů Greenpeace: „Záznamy jasně ukazují, že svět se otepluje přibližně od roku 1700, tedy 150 let předtím, než jsme začali používat fosilní paliva.“ Moore označil démonizaci CO2 za „naprosto směšnou“. Dodal, že CO2 je základem veškerého života na Zemi a jeho koncentrace v atmosféře je dnes i přes nárůst nižší, než byla po velkou většinu existence života na zemi. „… kampaně (levicových aktivistů) proti fosilním palivům, jaderné energii, CO2, plastům … jsou zavádějící a mají lidi přimět k tomu, aby si mysleli, že svět skončí, pokud neochromíme naši civilizaci a nezničíme naši ekonomiku.“

Věděli jste například o tom, že velcí producenti zeleniny pumpují CO2 do skleníků, aby měli větší úrodu? Pravděpodobně jste o tom neslyšeli, jelikož se to nehodí do současného „konsenzu“ o globálním oteplování, a proto se o tom nemluví.

Závěr

Ať už s názory profesora Plimera souhlasíte nebo ne, asi se shodneme na tom, že o politických rozhodnutích v otázce změny klimatu, jež mohou potenciálně uvrhnout Evropu a celý vyspělý Západ do chudoby, by měla probíhat veřejná diskuse. Místo toho jsme však svědky snah Evropské komise umlčet jakékoliv kritické názory. Pokud vám není budoucnost Evropy a České republiky lhostejná, to nejmenší, co pro to můžete udělat, je jít v červnu k volbám do Evropského parlamentu.

Přeložil a okomentoval Jaroslav Pešta.

Text v plném znění byl publikován na webu Neviditelný pes v pátek 19. ledna 2024.