Makroekonomika a hospodaření územních samospráv

22. 1. 2024 Obec a finance Ekonomika

Hospodaření obcí a měst je v posledních letech trvale hodnoceno mnohem úspěšněji v porovnání se státním rozpočtem. Celkově vykazují územní rozpočty pravidelný přebytek hospodaření a relativně nízké zadlužení. Z makroekonomického pohledu však není příznivý trvalý růst prostředků na bankovních účtech obcí a měst. Malé využití těchto peněz k investování je, zejména v období vysoké inflace, pro obce jednoznačně neekonomické.

V naší zemi však máme 6253 municipalit a při rozboru hospodaření každé z nich bychom našli řadu konkrétních argumentů, proč mají své prostředky uloženy v bance. Individuální pohled je v tomto případě nezbytný a každý člen zastupitelstva by měl vždy zvažovat, zda své obci či městu peníze v bance (kde ztrácejí svou hodnotu) pomáhají či škodí. A při rozhodování jedinců hrají roli také makroekonomická data – jaké jsou příjmy, jaká je inflace, jak se mění ceny.

Graf 1. Růst cenové hladiny od ledna 2021
Graf 1. Růst cenové hladiny od ledna 2021
Zdroj: kurzy.cz

Spotřebitelské ceny v prosinci oproti listopadu poklesly o 0,4 % a v meziročním srovnání cenový růst zpomalil na 6,9 % z listopadových 7,3 %. V souhrnu za r. 2023 tak ceny nakonec vzrostly o 10,7 %. Kumulativně za roky 2022 a 2023 se tak cenová hladina zvýšila o bezprecedentních 27,3 %! Růst cen za poslední tři roky přesáhl třiceti procentní hranici (viz graf 1). Pokud jde o obce a města, neznáme dosud data za rok 2023, ale z dostupných údajů byl růst příjmů obcí (bez Prahy) za uvedenou dobu zhruba dvacet procent, což je příznivý ukazatel, ovšem výrazně ovlivněný růstem cen. Inflace má klesající tendenci, ovšem podle posledních čísel za rok 2023 je v Česku bohužel stále nejvyšší inflace v EU (viz graf 2). V letošním roce však inflace výrazněji klesne. Průměrná celoroční míra inflace by se měla pohybovat kolem hodnoty tří procent. Velkou neznámou je ale rozsah letošního lednového přecenění a dopad zdražení energií, zejména jejich regulované složky.

Graf 2. Inflace v EU (prosinec 2023)
Graf 2. Inflace v EU (prosinec 2023)
Zdroj: Eurostat

Hospodaření územních samospráv je možno posuzovat samostatně u každé municipality a také souhrnně jako celek. Vedle individuálních podmínek je potřebné vidět i vliv všech makroekonomických údajů.

-as-