Výzva pro obce ke spolupráci při zvyšování kvality a dostupnosti základního vzdělávání pro děti se sociálním znevýhodněním

11. 1. 2024 APSZ Sociální problematika

Agentura pro sociální začleňování (MMR) vyhlašuje výzvu pro obce ke spolupráci při zvyšování dostupnosti a kvality vzdělávání dětí a žáků se sociálním znevýhodněním, a to prostřednictvím systémových opatření ve vzdělávací soustavě obce a dalších navazujících sociálně-inkluzivních opatření.

Agentura pro sociální začleňování