Nová právní úprava zadávací lhůty po novele zákona o zadávání veřejných zakázek

9. 1. 2024 ePravo.cz Veřejné zakázky

Zadávací lhůta je jedním z nástrojů v zákoně č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, jehož právní úprava po novele provedené zákonem č. 166/2023 Sb. ze dne 30. května 2023, který nabyl účinnosti dne 16. července 2023, doznala poměrně zásadních změn. Přestože podstata a účel zadávací lhůty zůstaly i po Novele zachovány, byla v § 40 ZZVZ podstatně upravena ustanovení, která v praxi přinášela výkladové obtíže nebo se ukázala být zbytečně přísná pro zadavatele, a některá zcela nová ustanovení precizující právní úpravu zadávací lhůty byla do § 40 ZZVZ doplněna.