Poskytování informací zadavatelem v zadávacím řízení

3. 1. 2024 ePravo.cz Veřejné zakázky

Povinnost poskytovat informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím se dle § 2 odst. 1 týká státních orgánů, územních samosprávných celků a jejich orgánů a veřejných institucí. Zadavatelé veřejných zakázek ve většině případů do těchto povinných subjektů spadají. Často se pak v praxi bude jednat o zadavatele jednajícího právě jako územní samosprávný celek a jeho orgán či jako veřejná instituce.