Metodické informace k finančnímu vypořádání s kapitolou státního rozpočtu VPS za rok 2023

8. 12. 2023 MF ČR Ekonomika

Metodické informace k finančnímu vypořádání krajů, obcí, dobrovolných svazků obcí a hlavního města Prahy s kapitolou státního rozpočtu Všeobecná pokladní správa.