Aktualizace sociálně únosné ceny pro vodné a stočné na rok 2024

6. 12. 2023 SFŽP ČR Dotace

S ohledem na legislativní změny účinné od 1. 1. 2024 zveřejňujeme aktualizaci sociálně únosné ceny na rok 2024. Takto zveřejněná sociálně únosná cena (SÚC) pro vodné a pro stočné platí pro vodohospodářské projekty spolufinancované z Operačního programu Životní prostředí (OPŽP) a Národního programu Životní prostředí (NPŽP). K úpravě došlo v důsledku úpravy sazby DPH na vodné a stočné z 10 % na 12 %.

Státní fond životního prostředí ČR