Zrušení povinnosti veřejného zadavatele vyžádat si předchozí stanovisko Ministerstva financí k uzavření či změně smlouvy v případě koncesí

24. 11. 2023 MF ČR Veřejné zakázky

Dne 16. 6. 2023 byl ve Sbírce zákonů vyhlášen zákon č. 166/2023 Sb., kterým se mění zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, který s účinností od 16. 7. 2023 ruší povinnost veřejného zadavatele vyžádat si předchozí stanovisko Ministerstva financí k uzavření či změně smlouvy v případě koncesí.

Ministerstvo financí ČR

Přechodné ustanovení uvádí, že zadávání veřejných zakázek, soutěže o návrh a řízení o přezkoumání úkonů zadavatele Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže zahájené přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se dokončí a práva a povinnosti s nimi související se posuzují podle zákona č. 134/2016 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.

Z uvedeného vyplývá, že v případě koncesí, u nichž bylo zadávací řízení zahájeno po 16. 7. 2023, již veřejný zadavatel nezasílá Ministerstvu financí žádost o předchozí stanovisko k uzavření či změně smlouvy.