Metodický pokyn k obsahu rozpočtu ÚSC podle rozpočtových pravidel územních rozpočtů – transfery poskytované ze státního rozpočtu

13. 11. 2023 MF ČR Ekonomika

Za účelem sjednocení přístupu ÚSC při sestavování a schvalování rozpočtu zveřejňuje Ministerstvo financí metodický pokyn k obsahu rozpočtu podle současného znění zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.