Zlínský kraj získal 465 milionů z evropských zdrojů na transformaci pobytových sociálních služeb

9. 11. 2023 Zlínský kraj Sociální problematika

Částku 465 milionů korun se Zlínskému kraji podařilo získat na transformaci pobytových služeb pro osoby se zdravotním postižením. Jde o peníze z výzvy Integrovaného regionálního operačního 2021–2027, kterou vyhlásilo Ministerstvo pro místní rozvoj.

Zlínský kraj

Z těchto evropských peněz vzniknou zařízení napříč celým Zlínským krajem, a to nejen pod hlavičkou příspěvkových organizací kraje, ale i Sociálních služeb města Kroměříže. Celkově v rámci transformace zařízení pro osoby se zdravotním postižením proinvestuje Zlínský kraj v následujících sedmi letech více než 700 milionů korun.

„Cílem transformace je přebudovat velká ústavní zařízení na menší, komunitní. Půjde o rekonstrukce stávajících objektů nebo výstavbu nových, kde vzniknou chráněná bydlení a komunitní zařízení pro osoby se zdravotním postižením. Vybuduje se například zařízení pro osoby se zdravotním postižením v Uherském Brodě a Kelči nebo zařízení pro děti s postižením v Uherském Hradišti. Transformace však nespočívá jen v investicích, hlavní je změna myšlení a přístupu ke klientům, umožnit jim žít co nejpřirozenějším způsobem života,“ řekla Hana Ančincová, statutární náměstkyně hejtmana pro sociální oblast.

Transformace pobytových sociálních služeb probíhá ve Zlínském kraji postupně od roku 2010. Například letos v květnu bylo v Bystřici pod Hostýnem otevřeno nové chráněné bydlení pro osm lidí a v září pak ve Fryštáku týdenní stacionář pro jedenáct klientů. Ještě letos bude otevřen komunitní Domov pro osoby se zdravotním postižením ve Zlíně – Přílukách a příští rok na jaře chráněné bydlení ve zlínské ulici Pod Vodojemem. Aktuálně je v příspěvkových organizacích kraje zpracováno deset transformačních plánů domovů pro osoby se zdravotním postižením, umístěných v celém Zlínském kraji. Na dalších dvou transformačních plánech se v současné době pracuje. Celkově by se měla transformace sociálních služeb ve Zlínském kraji do budoucna dotknout přibližně 640 klientů.

Jan Vandík