Rezortní metodika pro hodnocení ekonomické efektivnosti projektů dopravních staveb

6. 11. 2023 SFDI Doprava

Státní fond pro dopravní infrastruktury připravil souhrn metodik týkajících se ekonomického hodnocení dopravních staveb.

Státní fond dopravní infrastruktury