MMR poskytne 3,6 miliardy korun na rozvoj komunitní péče

31. 10. 2023 MMR ČR Sociální problematika

Integrovaný regionální operační program, který spadá pod Ministerstvo pro místní rozvoj, vyhlásil dvě výzvy na podporu deinstitucionalizace sociálních služeb. Na vybudování nových zařízení pro komunitní péči a zajištění sociálních služeb půjde téměř 3,6 miliardy korun z Evropského fondu pro regionální rozvoj (EFRR). Cílem je podpořit přechod od ústavní péče ke komunitní, nabídnout lidem s postižením individuální přístup a umožnit jim zůstat se svou rodinou, blízkými a přáteli.

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

„Ne všichni lidé se zdravotním nebo duševním postižením musí být v ústavech. Mnozí nepotřebují neustálou intenzivní péči, ale třeba jen občas vypomoci s nákupem, chodem domácnosti. Finanční prostředky se mohou využít jak na zajištění těchto konkrétních sociálních služeb, tak i na vybudování chráněných domů, denních a týdenních stacionářů nebo terapeutických dílen,“ řekl místopředseda vlády pro digitalizaci a ministr pro místní rozvoj Ivan Bartoš.

Dotace umožní obcím, krajům a jejich organizacím vybudovat nová zařízení pro komunitní péči. Z finančních prostředků mohou příjemci zajistit také zázemí pro sociální poradenství, pobytové, ambulantní či terénní sociální služby a další. Díky menšímu kolektivu a individuální péči se klienti mohou dál zapojovat do běžného života a brát za sebe zodpovědnost. V mnoha případech se díky tomu dlouhodobě zlepšuje jejich stav a mají větší radost ze života.

58. výzva IROP je určená pro projekty na území méně rozvinutých regionů a je v ní k dispozici 2 227 469 370 korun z EFRR. U výzvy je požadován soulad s Regionálním akčním plánem (RAP). Celková částka je stanovena dle jednotlivých krajů následovně:

 • Karlovarský kraj – 56 100 000 Kč
 • Ústecký kraj – 88 019 370 Kč
 • Liberecký kraj – 214 200 000 Kč
 • Královéhradecký kraj – 473 280 000 Kč
 • Pardubický kraj – 224 400 000 Kč
 • Olomoucký kraj – 448 800 000 Kč
 • Moravskoslezský kraj – 258 060 000 Kč
 • Zlínský kraj – 464 610 000 Kč

59. výzva IROP je poté pro projekty na území přechodových regionů a je v ní k dispozici 1 328 460 000 korun z EFRR. U výzvy je také požadován soulad s Regionálním akčním plánem (RAP). Přidělená částka je stanovena dle jednotlivých krajů takto:

 • Středočeský kraj – 315 155 368 Kč
 • Kraj Vysočina – 522 944 246 Kč
 • Jihomoravský kraj – 490 360 386 Kč

Projekty musí splňovat Kritéria sociálních služeb komunitního charakteru a kritéria transformace a deinstitucionalizace (viz webové stránky MPSV).

Kategorie regionů naleznete na webových stránkách IROP. Informace k semináři pro žadatele a příjemce určenému pro vyhlášené výzvy je možné sledovat na webových stránkách IROP.