Nápojový karton je velmi dobře recyklovatelný

1. 11. 2023 Obec a finance Životní prostředí

V České republice se osvědčilo třídění odpadu a občané se úspěšně do třídění zapojují. Pokud jde o recyklaci nápojových kartonů, stále však nedosahujeme efektivity na úrovni evropských zemí jako je Německo nebo Belgie, kde se recykluje 70 % těchto obalů. Nápojový karton je přitom velmi dobře recyklovatelný materiál a lze z něj vytvořit další výrobky, jako kartonové krabice, kapesníky nebo dokonce stavební desky podobné dřevotřísce. K dosažení lepších výsledků by přispělo legislativní stanovení závazných cílů v této oblasti nebo systém zálohování.

Navrhuje to společnost Tetra Pak, která v pražském obchodním centru ve Zličíně umístila unikátní automat přizpůsobený právě na sběr obalů na nápoje, aby tak spotřebitelům přiblížila jednoduchost sběru použitých nápojových kartonů z oběhu. Automat provádí sběr a třídění nápojových kartonů, PET lahví a plechovek. Cílem je ukázat, že i obaly od mléka nebo džusu jdou tímto způsobem sbírat a že z této cenné suroviny může díky recyklaci vzniknout řada dalších výrobků.

Automat na sběr a třídění nápojových kartonů, PET lahví a plechovek
Automat na sběr a třídění nápojových kartonů, PET lahví a plechovek

Z pohledu vlivu na životní prostředí je velkou výhodou nápojového kartonu nízká uhlíková stopa. Pokud vezmeme v úvahu celý životní cyklus, mají nápojové kartony vůbec nejnižší uhlíkovou stopu v porovnání s dalšími dostupnými obaly v této kategorii. Tu lze navíc ještě snížit tím, že se jich bude více recyklovat. Štěpán Ledvina, expert na cirkulární ekonomiku dodává: „K tomu jsou ale potřeba vedle snahy lidí o třídění odpadu i legislativní změny, proto Tetra Pak v současnosti přichází s iniciativou na zavedení povinných cílů do české legislativy.“

Také zahraniční zkušenosti ukazují, že nejlepší cesta k vyšší míře recyklace vede přes závazné cíle zakotvené v legislativě, to je klíčové. Pokud by zákonodárci podpořili nové sběrové a recyklační cíle jako například u plastových lahví (90 % v roce 2029), mohly by se nápojové kartony naplno stát součástí cirkulární ekonomiky. Zavedení recyklačních cílů přitom podporují zástupci celého průmyslu.

Alternativou by pak mohlo být rozšíření zálohového systému i na nápojové kartony. Tento systém je v současné době prověřován pouze pro plastové lahve a hliníkové plechovky. Zavedení zálohového systému může být vhodnou cestou, která spotřebitele motivuje k ještě lepšímu třídění a povede i ke zvýšení recyklace nápojových kartonů. Z průzkumu společnosti vyplynulo, že 45 procent Čechů by zálohování přivítalo.

Zavedení zálohového systému, zejména na PET láhve, však kritizují zástupci Svazu měst a obcí ČR. Označují recyklační cíle za dosažitelné, ale právě s využitím komunálních systémů nakládání s odpady. Zálohování by vedlo k přesměrování toků od občanů mimo komunální systémy což by zásadně ohrozilo odpadové hospodářství měst a obcí České republiky.

„Je zcela zásadní otázka, co má přinést systém zálohování PET lahví. Proklamovaný úmysl, že zajistí 90 % materiálového využití (recyklaci) je zřejmě naplnitelný, ale za obrovských finančních nákladů a zejména negativních důsledků pro společnost, její důvěru, že veřejné instituce – města, obce, stát (MŽP, vláda) konaly a konají s dobrým rozmyslem,“ uvádí ve vyjádření František Lukl.