MMR podpoří digitalizaci zdravotnictví 2,4 miliardy korun

30. 10. 2023 MMR ČR Dotace

Integrovaný regionální operační program (IROP), který spravuje Ministerstvo pro místní rozvoj, spouští tři výzvy na podporu digitalizace zdravotnictví. Zhruba 2,4 miliardy korun z Evropského fondu pro regionální rozvoj (EFRR) půjde na elektronizaci zdravotnické dokumentace a navazující služby.

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

„Díky evropským prostředkům budou další nemocnice schopny sdílet zdravotnickou dokumentaci s ostatními zdravotnickými zařízeními v ČR i v zahraničí. Nejen že to urychlí a zefektivní práci lékařů, ale také se zvýší bezpečnost pacientů i celková kvalita poskytované péče,“ řekl místopředseda vlády pro digitalizaci a ministr pro místní rozvoj Ivan Bartoš.

Finanční prostředky mohou zdravotnická zařízení využít na nákup nových softwarových nástrojů a na rozšíření už existujících informačních systémů. Lékaři se díky tomu dostanou k záznamům prakticky odkudkoliv prostřednictvím standardních elektronických rozhraní, portálů, mobilních a webových aplikací. Elektronizace zdravotnické dokumentace hraje významnou roli také v rozvoji telemedicíny. Ta umožňuje poskytovat a monitorovat péči na dálku. Může být řešením například pro lidi žijící mimo velká města, pro které je přístup k fyzické návštěvě zdravotnického zařízení omezen.

  • 78. výzva IROP podpoří projekty na území méně rozvinutých regionů a je v ní k dispozici 401 076 529 korun z Evropského fondu pro regionální rozvoj (EFRR).
  • 79. výzva IROP je určená pro projekty na území přechodových regionů a je v ní přiděleno 1 144 629 052 korun z EFRR.
  • 80. výzvě IROP je připravená částka ve výši 883 476 556 korun a je pro projekty na území celé ČR.

Kategorie regionů naleznete na webových stránkách IROP.

Informace k semináři pro žadatele a příjemce určenému pro vyhlášené výzvy je možné sledovat na webových stránkách IROP.