MMR dalo zelenou projektům komunitně vedeného místního rozvoje v IROP 2021–2027

23. 10. 2023 MMR ČR Dotace

Integrovaný regionální operační program (IROP), který spravuje Ministerstvo pro místní rozvoj, vydal první dvě rozhodnutí o poskytnutí dotace. Zelenou dostaly integrované projekty CLLD pro MAS Posázaví a MAS Opavsko. V Peceradech v Posázaví se budou rekonstruovat chodníky a autobusová zastávka ve výši 1,1 milionu korun z Evropského fondu pro regionální rozvoj (EFRR). ZŠ Hrabyně na Opavsku projde modernizací za 2,8 milionu korun z EFRR. Tyto první rozhodnutí o poskytnutí dotace zvýší bezpečnost pro pěší a podpoří kvalitní vzdělávání.

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Pro Komunitně vedený místní rozvoj (CLLD) jsou již vyhlášeny všechny výzvy a žadatelé mají možnost předkládat své projekty. Celkově je na podporu venkovských oblastí vyčleněno téměř 8 miliard korun, z toho do komunitních výzev bylo už předloženo 87 projektů za 239,1 milionu korun.

Výzvy pro venkovské oblasti se zaměřují na:

  • sociální služby,
  • vzdělávání (MŠ a dětské skupiny, ZŠ a neúplné školy),
  • dopravu (cyklodoprava, bezpečnost),
  • veřejná prostranství,
  • dobrovolné hasiče,
  • kulturu (muzea, památky a knihovny),
  • cestovní ruch.

Konkrétní podmínky těchto výzev žadatelé naleznou na webových stránkách IROP.

IROP také pokračuje v průběžném posuzování předložených programových rámců CLLD. K dnešnímu dni už bylo schváleno 129 programových rámců CLLD a dalších 14 se nachází v procesu hodnocení.

Seznamy schválených programových rámců CLLD jsou uveřejněny na webových stránkách IROP v sekci „Přehled schválených programových rámců IN v IROP 2021–2027“.

Žadatelé, kteří chtějí realizovat své projekty, mohou využít integrované nástroje, ve kterých je pro ně připravena finanční podpora v jednotlivých oblastech. Pokud by se rozhodli své projekty přes tyto nástroje realizovat, doporučujeme se obrátit na příslušné nositele na jejich území, kteří jim poskytnou bližší informace o možnostech podpory.