Vláda schválila Akční plán k přechodu sociálních služeb na komunitní péči

20. 10. 2023 MPSV ČR Sociální problematika

Vláda schválila Akční plán k přechodu sociálních služeb k péči poskytované na komunitní bázi a k větší individualizaci péče a k podpoře deinstitucionalizace sociálních služeb pro období 2023–2025 (zkráceně Akční plán pro DI), který předložil ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka. Jedním z cílů plánu je zlepšit péči klientů sociálních služeb tak, aby jim například bylo prioritně umožněno žít v jejich domácím prostředí nebo v zařízeních s komunitním charakterem.

Ministerstvo práce a sociálních věcí

Deinstitucionalizace je proces, během kterého dochází k transformaci institucionální péče o osoby se zdravotním postižením směrem k péči komunitní. „Naším hlavním úkolem je zkvalitnění života lidem s některým typem zdravotního postižení. Vždy je prvořadné umožnit jim žít běžný život, který bude srovnatelný s životem jejich vrstevníků,“ přiblížil ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka (KDU-ČSL). „Díky tomuto materiálu se v praxi rychleji zlepší kvalita péče v sociálních službách. To je ostatně náš dlouhodobý cíl. Chceme lidem zajišťovat stále kvalitnější péči, a to nejen pokud jde o prostředí, ale i přístup pečujících v těchto službách,“ dodal ministr Jurečka.

Struktura Akčního plánu vychází z následující logiky: analýza současného stavu, stanovení strategických cílů, formulace specifických cílů, navržení opatření, definování způsobu implementace a následné hodnocení výstupů a výsledků.

Celý plán je postaven na potřebě transformace sociálních služeb, zahrnující změny v řízení, financování, vzdělávání a formách poskytování služeb. Péče tak bude poskytována zejména v přirozeném prostředí klienta a zároveň se sníží počet lůžek v zařízeních s nekomunitním charakterem. „Je třeba legislativně zakotvit zásadu, ze které vyplývá, že u seniorů a osob se zdravotním postižením má vždy přednost zajištění sociálních služeb umožňujících jejich setrvání doma v domácím prostředí, před zajištěním služeb v pobytovém zařízení. To je jeden ze strategických cílů materiálu. V tomto bodě vycházíme z analýzy stávajících zákonných úprav,“ zdůvodnil ministr Jurečka.

Schválení plánu je zároveň předpokladem pro splnění tzv. Základní podmínky pro oblast sociálního začleňování na programové období 2021–2027 ze strany Evropské komise. Na jejím plnění je navázáno čerpání finančních prostředků EU na investiční i neinvestiční projekty v oblasti sociálních služeb z programů v gesci MPSV a MMR. Materiál byl konzultován s Evropskou komisí, která k němu již neuplatňuje žádné připomínky.