MMR nabídne přes 401 milionů korun na vybavení pro základní umělecké školy a volnočasová centra

18. 10. 2023 MMR ČR Dotace

Více než 401 milionů korun z Evropského fondu pro regionální rozvoj (EFRR) půjde na vybudování a modernizaci prostor středisek volného času a základních uměleckých škol. Integrovaný regionální operační program (IROP), který spravuje Ministerstvo pro místní rozvoj, spouští dvě výzvy na zkvalitnění vzdělávací infrastruktury v oblasti zájmového, neformálního a celoživotního vzdělávání.

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

„Díky těmto výzvám bude možné vybudovat, rekonstruovat, vybavit nebo koupit multimediální učebny pro výuku cizích jazyků, chemické a biologické laboratoře, svářecí dílny, CNC stroje a další pomůcky pro praktickou výuku,“ řekl místopředseda vlády pro digitalizaci a ministr pro místní rozvoj Ivan Bartoš.

Výzvy se zaměřují na vybudování, modernizaci a vybavení odborných prostor, ve kterých probíhá výuka v oblasti přírodních věd, polytechnického vzdělávání, cizích jazyků nebo práce s digitálními technologiemi. Dotaci z IROP mohou využít střediska volného času, jako jsou například domy dětí a mládeže a základní umělecké školy zapsané v Rejstříku škol a školských zařízení k datu vyhlášení výzvy.

Zkvalitnění vzdělávací infrastruktury jde ruku v ruce se zkvalitněním výuky. Tyto investice mohou podnítit zájem žáků o nové technologie nebo přírodní vědy a v budoucnu zvýšit jejich uplatnění na trhu práce. Přispějí také ke kvalitnímu trávení volného času dětí.

  • 87. výzva IROP je určená pro projekty na území méně rozvinutých regionů a je v ní k dispozici 250 261 046 korun z EFRR
  • 88. výzva IROP podpoří projekty na území přechodových regionů, přiděleno je v ní 150 925 726 korun z EFRR.
Další informace