Firmy, obce a výzkumné organizace mohou žádat o  dotace na rozvoj výzkumné a inovační infrastruktury v integrovaném území

Pro žadatele je ve výzvě OP TAK připraveno 1,5 miliardy korun

2. 10. 2023 API Dotace

Agentura pro podnikání a inovace (API), zprostředkující subjekt Operačního programu Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost (OP TAK), začala dnes přijímat žádosti o dotace ve výzvě Služby infrastruktury – ITI (integrované územní investice). Firmy, obce a výzkumné organizace tak mohou žádat o finanční podporu na nákup specializovaných poradenských služeb nebo na zřízení, rozšíření či modernizaci výzkumné a inovační infrastruktury v integrovaném území.

Agentura pro podnikání a inovace

Výzvu vyhlásilo 15. září 2023 Ministerstvo průmyslu a obchodu, které je řídicím orgánem OP TAK. Žádosti bude API přijímat do 20. září 2024. Pro žadatele je k dispozici celkem 1,5 miliardy korun.

Výzva podporuje společné výzkumné, vývojové a inovační aktivity mezi podnikatelskými subjekty a veřejným sektorem, a to v rámci integrovaných územních investic. „Cílem je posílit inovační výkonnost českých firem, podpořit průmyslovou transformaci, technologické a společenské změny a zlepšit fungování inovačních ekosystémů na národní i regionální úrovni,“ říká Jan Piskáček, generální ředitel Agentury pro podnikání a inovace a doplňuje: „Žadatelé mohou dotace využít zejména na budování vědeckotechnických parků, výzkumných a inovačních center, pořízení výzkumných zařízení, patentů, licencí a know-how nebo například na poskytování poradenských služeb malým a středním podnikům v oblasti navozování a rozvíjení výzkumné spolupráce, předávání vědeckých a technických poznatků či komercionalizaci výsledků průzkumů“.

Firmy a instituce mohou v této výzvě získat až 75 % způsobilých výdajů zpět formou dotace, maximálně 250 milionů korun na jeden projekt.

Program OP TAK navazuje svým zaměřením na program OP PIK (Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost). Je tak pokračujícím stěžejním programem na podporu českých podnikatelů s financováním ze strukturálních fondů Evropské unie.