Zlínský kraj cílí na inovace a modernizaci území, jeho rozvojové aktivity bude řídit nová agentura

12. 9. 2023 Zlínský kraj Regiony

Přilákat do Zlínského kraje nové investory, pomoci vytvořit pracovní místa s nadprůměrnými mzdami, podílet se na rozvoji nových oborů v oblasti moderních technologií, zastřešovat strategické projekty kraje. To bude patřit k úkolům nové krajské rozvojové společnosti „Zlínská rozvojová agentura“, která by měla od 1. ledna 2024 vzniknout reorganizací stávající krajské společnosti Industry Servis ZK. Ta má v současné době na starosti Strategickou průmyslovou zónu Holešov. Vznik nové společnosti schválilo 11. září zastupitelstvo Zlínského kraje.

Zlínský kraj

Zlínský kraj se dlouhodobě potýká s úbytkem obyvatel, zejména těch ekonomicky aktivních. Je druhým nejrychleji stárnoucím regionem v České republice, s druhou nejnižší průměrnou mzdou a nízkou atraktivitou pro příchod nových investic i lidí z jiných regionů a zahraničí.

„Děláme maximum, abychom zvrátili tyto nelichotivé statistiky. Naším cílem je, aby se Zlínský kraj stal atraktivním regionem pro investory i talentované lidi, a to v globálním měřítku. K tomu by nám měla výrazně pomoci nová krajská rozvojová společnost, jejímiž klíčovými partnery budou univerzita, Zlín a další města z území,“ informoval hejtman Radim Holiš.

Společnost „Zlínská rozvojová agentura“ by měla také řídit a zastřešovat veškeré strategické krajské projekty. „Například koordinovat investiční aktivity v oborech, jako jsou umělá inteligence, udržitelná mobilita, odpadové hospodářství, sociální inovace, digitalizace kraje nebo inovace ve veřejné správě. Dalším jejím úkolem bude přilákat do Zlínského kraje nové investory a zajistit jim potřebné zázemí včetně bydlení a služeb pro jejich kvalifikované zahraniční pracovníky,“ doplnil náměstek hejtmana David Vychytil.

Pro rozběh společnosti „Zlínská rozvojová agentura“ se uvažuje s ročním rozpočtem do 20 milionů korun. Pro první rok činnosti budou tyto prostředky zajištěny plně z rozpočtu Zlínského kraje. Do budoucna se předpokládá model financování se zapojením také externích zdrojů (dotace ČR, EU), soukromého sektoru, měst a obcí, eventuálně zisku dosaženého vlastní činností společnosti.

Jan Vandík