Dvacet let a dost, Pardubický kraj chce narovnat nespravedlivé rozdíly mezi příjmy jednotlivých krajů

5. 9. 2023 Pardubický kraj Ekonomika

Krajští radní na svém pondělním jednání schválili legislativní iniciativu Pardubického kraje na změnu rozpočtového určení daní pro kraje. Tento návrh počítá s tím, že žádný z krajů nebude nově dostávat méně prostředků, ale dojde k dorovnání znevýhodněných regionů, včetně Pardubického kraje. Při výpočtu dopadů nového nastavení vůči daňově uzavřenému roku 2022 činí navýšení rozpočtového určení daní pro kraj 1,116 miliardy korun ročně.

Pardubický kraj

„Náš návrh, který by v obdobné textaci měly podat také další postižené kraje, vychází zejména z předpokladu, že objem fakticky vykonávaných činností a dalších charakteristik krajů se různí, a to i v čase, a je třeba reflektovat tento fakt v příjmové stránce rozpočtů. To vyvolává potřebu přerozdělovat daňové výnosy podle aktuálních údajů, což je obdobný režim, jako v případě obcí. Nově by se finance měly rozdělovat podle jasně stanoveného klíče, na kterém jsme se uvnitř Asociace krajů v minulosti s kolegy shodli. Klíč by měl zohledňovat počet obyvatel, délku silnic II. a III. třídy, rozlohu a strukturu kraje. Dalším kritériem je počet výjezdových základen zdravotnické záchranné služby, počet žáků středních škol zřizovaných krajem, počty urgentních příjmů I. typu v krajem zřizovaných nemocnicích a pro všechny kraje shodný vyrovnávací koeficient, který by znamenal, že i ty nyní nejvíce zvýhodněné kraje nebudou tratit ani korunu,“ vysvětlil parametry návrhu hejtman Martin Netolický. „Předkládaný návrh vychází z jednání, která se na úrovni Asociace krajů České republiky uskutečnila s vládou v minulosti. Součástí je tedy zahrnutí čtyř miliard korun do rozpočtového určení daní namísto každoroční licitace o dotaci ze Státního fondu dopravní infrastruktury. Zároveň je nutné navýšit celkové procento výše RUD pro kraje ze stávajících 9,78 procenta na 10,8135 procenta, kdy částka ze SFDI představuje 0,4143 procenta z tohoto objemu,“ upřesnil hejtman Martin Netolický, který tento postup v minulém týdnu telefonicky konzultoval s dalšími hejtmany.

Ještě před jednáním krajské rady se uskutečnilo setkání vedení kraje s poslanci Parlamentu České republiky zvolenými na území Pardubického kraje. Hlavním cílem této schůzky bylo seznámit poslance z regionu s detaily této problematiky z pohledu regionu, ve kterém byli zvoleni. Společně s hejtmanem se schůzky zúčastnili také náměstkyně hejtmana Michaela Matoušková a náměstek hejtmana Roman Línek, který stál v čele kraje v prvním volebním období.

Kromě nové legislativní iniciativy, která bude předložena na jednání krajského zastupitelstva 19. září, již dva roky v Poslanecké sněmovně leží ještě jeden legislativní návrh kraje týkající se rozpočtového určení daní. „V září 2021 jsme nově zvolené sněmovně a vládě předložili legislativní iniciativu, která předpokládala, že se do výčtu sdílených daní zařadí i silniční daň a daň z minerálních olejů ve výši 9,78 procenta. Zároveň jsme chtěli zavést přerozdělení prostředků mezi kraje podle počtu obyvatel a počtu kilometrů silnic druhé a třetí třídy. Pro nás by tato změna znamenala posílení příjmové stránky rozpočtu ročně přibližně o 770 milionů korun,“ vysvětlil hlavní parametry novely hejtman Martin Netolický. „Bohužel se tato iniciativa ani po dvou letech nedostala v Poslanecké sněmovně ani do prvního čtení, což osobně nepovažuji za férový přístup směrem k územním samosprávným celkům,“ dodal hejtman.