Liberecký kraj aktualizuje strategický dokument pro podporu výzkumu a inovací

5. 9. 2023 Liberecký kraj Regiony

Aktualizace krajské strategie inteligentní specializace (RIS3 strategie) vychází z výsledků výzkumu a vývoje z akademické i podnikové sféry za poslední tři roky. Své priority opírá o nejpokročilejší znalosti a technologické trendy z oblastí strojírenství, specializované optiky, sklářství, pokročilých materiálů nebo robotiky a elektroniky. Dokument formuluje opatření pro maximální využití těchto znalostí v praxi.

Liberecký kraj

Cíle, opatření a aktivity pro rozvoj výzkumu, vývoje a inovativního podnikání v Libereckém kraji byly v uplynulých měsících projednány s odborníky z podnikatelské i akademické sféry. Tvůrci se mimo této zpětné vazby opřeli i o výsledky provedených analýz. Za všechny uveďme analýzu technologických trendů, analýzu sítí regionální a mezinárodní spolupráce nebo analýzu infrastruktury a potřeb pro rozvoj digitalizace. Očekávaným výstupem je aktualizace Regionální inovační strategie, tzv. krajské RIS3 strategie.

„Jsme si vědomi toho, že na tématech vědy, výzkumu a inovací stojí a padá budoucí ekonomická prosperita našeho regionu,“ říká Jiří Ulvr, člen rady Libereckého kraje, resort hospodářského a regionálního rozvoje, evropských projektů, územního plánování a rozvoje venkova.

Aktualizovanou RIS3 strategii Libereckého kraje pro období 2023–2027 nyní čeká oponentura od členů Rady pro výzkum, vývoj a inovace v Libereckém kraji, bude projednána s relevantními odbory krajského úřadu a možnost vyjádřit se má i veřejnost. Po zapracování připomínek a schválení v radě a zastupitelstvu kraje se stane důležitým dokumentem ukotvujícím nezbytné kroky k podpoře vědy, výzkumu a inovací v regionu.

„Naší ambicí je patřit mezi inovační lídry Evropy. Cíle a opatření definované v RIS3 strategii pro období 2023+ nám k tomu mohou pomoci. Nezbytné je však zapojení celého inovačního prostředí kraje, za každou konstruktivní spolupráci budeme vděčni,“ dodává Jiří Ulvr.

Dokument je k dispozici na webových stránkách a posílat připomínky je možné až do 30. září 2023.