Téměř 49 milionů korun pro obce na demolice budov

30. 8. 2023 MMR ČR Dotace

Ministerstvo pro místní rozvoj poskytne pro rok 2023 obcím téměř 49 milionů korun v rámci podprogramu Demolice budov v sociálně vyloučených lokalitách. Dotace si rozdělí 20 projektů v osmi krajích České republiky. Všichni žadatelé uspěli.

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

„Zchátralé budovy mají negativní dopad na životy lidí. Hyzdí okolí, ohrožují životy a mohou přispět ke vzniku sociálně vyloučených lokalit. Dotace umožní jejich demolici, díky které mohou obce využít dané území ke svému dalšímu rozvoji,“ řekl místopředseda vlády pro digitalizaci a ministr pro místní rozvoj Ivan Bartoš.

Cílem podprogramu je podpořit demolice budov dříve využívaných k bydlení, ubytování nebo rekreaci v obcích s rizikem vzniku sociálně vyloučené lokality. Dané území se tím připraví na opětovné plnohodnotné využití, které zamezí vzniku lokality se sociální segregací. Podprogram se člení na dva dotační tituly. První se zaměřuje na lokality na území Moravskoslezského, Ústeckého a Karlovarského kraje, druhý pak na zbytek území České republiky.

Dotace je poskytována až do výše 70 % skutečně vynaložených uznatelných nákladů.  Maximální výše dotace se stanoví na základě velikosti žadatele. Obec do 3000 obyvatel může obdržet až 70 % způsobilých nákladů, obec od 3001 do 10 000 obyvatel 60 %, obce nad 10 001 obyvatel 50 %, stejně tak kraje.