Krajští radní podpořili vodohospodářské projekty 15 obcí

28. 8. 2023 Zlínský kraj Dotace

Zajistit lidem zásobování kvalitní pitnou vodou a čištění odpadních vod má pomoci 15 projektů obcí ve Zlínském kraji, které aktuálně podpořila Rada Zlínského kraje. Vedení kraje navrhlo udělit obcím na projekty dotace v celkové výši dosahující téměř 37 milionů korun. Poskytnutí dotace ještě musí potvrdit krajské zastupitelstvo.

Zlínský kraj

„Podpořili jsme projekty, které jsou poměrně zásadní pro zlepšení stavu životního prostředí a kvality bydlení obyvatel Zlínského kraje. V dotačním programu jsme původně měli pro tento rok vyčleněno 19 milionů, sešlo se nám ale tolik žádostí na velmi dobře připravené projekty, že jsme se rozhodli podporu navýšit téměř na dvojnásobek,“ uvedla statutární náměstkyně hejtmana Hana Ančincová, která je zodpovědná za oblast životního prostředí.

Mezi projekty navrženými k podpoře je například odkanalizování a vybudování čistírny odpadních vod v obci Kunovice na Vsetínsku, další etapa odkanalizování Zádveřic, výstavba kanalizace v Držkové, Bělově a dalších obcích. Kraj pomůže zafinancovat také prodloužení vodovodů ve Zděchově, Žlutavě či Horní Lhotě. V Ořechově pak plánují doplnit vodojem a v Uhřicích u Kroměříže vodojem na pitnou vodu obnoví.

Žádost o dotaci od 100 tisíc až do 10 milionů korun mohly předkládat obce do 2 tisíc obyvatel, případně svazky obcí. Program byl vyhlášen s alokací 19,080 milionu korun. Vzhledem k vysoké kvalitě předložených projektů a naléhavosti řešení dojde k navýšení alokace o 17,615 milionu na celkovou částku 36,695 milionu korun.

Krajské zastupitelstvo bude přidělení dotací obcím schvalovat na svém zasedání 11. září.

Jan Vandík