Kraj Vysočina pokračuje ve výběru autobusových dopravců pro zajištění základní dopravní obslužnosti

23. 8. 2023 Kraj Vysočina Doprava

Kraj Vysočina zahájil administraci veřejné zakázky na autobusové dopravce oblasti Jihlavsko a Havlíčkobrodsko. Ti mají zajistit základní dopravní obslužnost po dobu následujících deseti let.

Kraj Vysočina

„Udělali jsme další krok k zajištění dopravní obslužnosti na veřejné linkové dopravě po území regionu od roku 2024,“ informoval hejtman Kraje Vysočina Vítězslav Schrek. Doplnil, že nabídky pro první dvě oblasti Žďárska, které kraj soutěží od začátku prázdnin, se ještě vyhodnocují. Zakázky na dopravce pro zbývající čtyři části kraje by měly být postupně vyhlášené do konce letošního roku.

Předpokládaný objem desetiletých smluv na autobusové linkové dopravce se pro území Vysočiny podle hejtmana v součtu pohybuje mezi osmi až deseti miliardami korun. Podle informací Martina Hyského, předsedy Výboru pro rozvoj strategických projektů, pod kterého veřejná doprava Vysočiny spadá, původní dlouhodobé smlouvy s provozovateli autobusů skončily předloni. Kraj pak domluvil zajištění jím objednávaných regionálních spojů do té doby, než budou uzavřené nové dlouhodobé smlouvy.

U regionálních spojů, které kraj objednává, hradí dopravcům ztráty. Na prokazatelné ztráty veřejné linkové dopravy Vysočina v letošním rozpočtu počítá s částkou osm set milionů korun. Objednané autobusy by měly v kraji za rok najezdit 2 milionu kilometrů. Na provoz regionálních vlaků je kraj připravený tento rok dát téměř půl miliardy korun. Regionální vlaky by měly na Vysočině najet 4,55 milionu vlakokilometrů.