Ministerstvo kultury vypsalo novou dotační výzvu na další rozvoj digitalizace v oblasti knihoven

22. 8. 2023 MK ČR Dotace

Ministerstvo kultury vypsalo další dotační výzvu financovanou z Národního plánu obnovy. V rámci iniciativy Digitalizace kulturního a kreativního sektoru je otevřeno dotační řízení, jehož cílem je rozvoj a obnova digitalizační infrastruktury knihoven jako správců kulturního a znalostního bohatství.

Ministerstvo kultury

„Digitalizace knihovních fondů je důležitým krokem, který je možno realizovat v takovém rozsahu právě díky Národnímu plánu obnovy. Je cestou, jak bezpečně prezentovat a zpřístupnit vzácné dokumenty, knihy a další zdroje vědění a poznání co nejširšímu spektru čtenářů a badatelů,“ říká ministr kultury Martin Baxa a dodává: „Zároveň umožňuje uchování této cenné součásti kulturního dědictví pro další generace.“

Cílovou skupinou této výzvy jsou Národní knihovna České republiky a Moravská zemská knihovna v Brně. Obě knihovny se ve spolupráci podílejí na tvorbě a naplňování digitalizační strategie a standardů v oblasti knihovních fondů na celonárodní úrovni a provozu Národní digitální knihovny. Jejím prostřednictvím poskytují veřejnosti přístup k dokumentům v digitální podobě a dalším svým službám.

Od zahájení provozu Národní digitální knihovny, tedy téměř za 10 let, nedošlo k modernizaci softwaru, ani k zásadní modernizaci hardwaru digitalizační linky, proto je výzva v této první fázi určena právě Národní knihovně České republiky a Moravské zemské knihovně v Brně. Na rok 2024 je plánována výzva na podporu dalšího rozvoje digitalizačních pracovišť krajských knihoven.

Cílem výzvy je podpora dlouhodobého uchování digitálního obsahu, jeho zpřístupnění a využití technologií maximálně šetrných k životnímu prostředí. Výzva se zaměřuje také na optimalizaci a zefektivnění technologie systémů digitalizace, podporu konverze dat do nových formátů nutných pro moderní způsob zpřístupnění a uložení digitálního obsahu a další rozvoj České digitální knihovny a Centrálního portálu knihoven jako centrálních systémů knihoven pro zpřístupnění digitálního obsahu novodobých fondů.

Žádosti je možné podávat prostřednictvím dotačního portálu MK v období od 15. 8. 2023 od 9.00 do 20. 9. 2023 do 15.00.