Liberecký kraj opět podpoří projekty na zadržování vody v krajině

17. 8. 2023 Liberecký kraj Dotace

Za poslední čtyři roky podpořil Liberecký kraj v regionu více než dvě stovky opatření v oblasti adaptace na změnu klimatu. Krajští radní schválili na svém včerejším jednání podporu dalších takových 18 projektů dohromady za 8 862 276 korun. Kromě podpory retence vody v krajině myslí kraj také na zemědělce, včelaře a lokální produkci. Proto krajská rada též odsouhlasila v této oblasti poskytnutí dotace ve výši 5 milionů korun celkem 55 žadatelům.

Liberecký kraj

„O peníze z programu 8.6 Podpora retence vody v krajině a adaptace sídel na změnu klimatu mohly žádat obce, neziskové organizace, zemědělci, vlastníci lesů a další právnické i fyzické osoby. Podpora je v rozsahu od 50 tisíc do jednoho milionu korun. Dotace poskytujeme až do 70 % celkových nákladů projektu. Je možné i spolufinancování projektů z Operačního programu Životní prostředí či dalších dotačních zdrojů,“ uvedl Václav Židek, radní pro resort životního prostředí a zemědělství.

„Z programu 8.3 Podpora zemědělství, včelařství a lokální produkce poskytuje kraj dotaci projektům, které se týkají zejména hospodaření šetrného k přírodě, zpracování a prodeje vlastních potravin koncovým zákazníkům a obnovy nebo zachování venkovských nemovitostí a krajinného rázu.“