Inflace dále zvolňuje

16. 8. 2023 ČSOB Ekonomika

Svižný desinflační vývoj pokračuje v Česku i v letních měsících. V červenci vzrostly spotřebitelské ceny meziročně o 8,8 %, v souladu s tržním očekáváním. Mírně nad očekávání zrychlila meziměsíční dynamika inflace z 0,3 % na 0,5 %. Hlavním důvodem je významný růst cen v oddíle reakce a kultura (+5,3 %), což odráží především sezónní zdražení dovolených (+22,8 %).

K růstu cen došlo také v případě ubytování a stravování, podobně jako u pohonných hmot. Naopak k meziměsíčnímu poklesu cen došlo u potravin, zvláště u ovoce.

V meziročním srovnání klesá inflace zejména z titulu vysoké srovnávací základny minulého roku. Zpomalení meziročního růstu cen jde primárně na vrub odeznívající potravinové a energetické inflace. V prvním případě je zvolnění dynamiky viditelné napříč většinou sledovaných položek, zatímco u energetické inflace jde zejména o nižší meziroční růst cen plynu a tuhých paliv.

Graf 1. Vývoj inflace v Česku
Vývoj inflace v Česku
Zdroj: Ekonomický výzkum ČSOB, CZSO, ČNB.
Poznámka redakce: Řada analytiků očekává růst cen pohonných hmot, je otázka, nakolik to ovlivní predikovaný vývoj inflace.

Z pohledu ČNB není dnešní číslo významnějším překvapením – sama ve své nové prognóze počítala s růstem spotřebitelských cen o 8,9 %. Zvolnění cenových tlaků by mělo pokračovat i v následujících dvou měsících, přičemž lokální dno očekáváme v září okolo 7 %. V posledním čtvrtletí letošního roku se však inflace znovu zvýší až do pásma 8–9 %. Hlavním důvodem bude efekt nižší srovnávací základny způsobený zavedením úsporného tarifu, který na konci minulého roku prudce snížil ceny elektřiny.

Graf 2. Česko – příspěvky k vývoji inflace z podzimních maxim
Česko – příspěvky k vývoji inflace z podzimních maxim
Zdroj: Ekonomický výzkum ČSOB, CZSO.

V prostředí zvýšených inflačních očekávání bude ČNB muset široké veřejnosti pečlivě vysvětlovat, že se jedná o statistický šum, nikoli o opětovné vzedmutí inflační vlny. Každopádně půjde o jeden z důvodů, proč bude centrální banka velmi opatrná se snižováním sazeb. První pokles úrokových sazeb se očekává na přelomu tohoto a příštího roku.

Dominik Rusinko, analytik ČSOB