Projekt Digitální technická mapa Ústeckého kraje pokračuje

19. 7. 2023 Ústecký kraj Regiony

Ústecký kraj spustil v červenci testovací provoz Digitální technické mapy Ústeckého kraje. Během zkušebního provozu budou mimo jiné ověřovány funkcionality a stabilita celého systému z pohledu správy dat. Ostrý provoz bude zahájen 1. července 2024.

Ústecký kraj

V minulém roce zajistil Ústecký kraj pro sebe a dalších pět krajů informační systém na digitální technické mapy. Reagoval tak na změny zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví, dle kterých pro kraje vyplývá povinnost vybudovat na svém území a zpřístupnit informační systém pro digitální technickou mapu (DTM).

„Ústecký kraj spravuje Digitální technickou mapu Ústeckého kraje, jejíž zkušební provoz byl spuštěn na začátku července 2023. Před samotným spuštěním testovacího provozu byla DTM kraje naplněna prvotními daty – základní prostorové situace, technické infastruktury a dopravní infrastruktury. Podklady pro zpracování prvotních dat dodaly obce, příspěvkové organizace kraje, dále pak velcí správci technické infrastruktury (společnost ČEZ Distribuce, CETIN, GasNet) a Český úřad zeměměřický a katastrální. Významná část dat byla pořízena novým mapováním vybraných lokalit,“ vysvětlil hejtman Ústeckého kraje Jan Schiller.

V jednotlivých krocích testovacího provozu bude zároveň v souladu s Rámcovým harmonogramem klíčových kroků při budování informačního systému Digitální mapy veřejné správy realizováno vzájemné testování napojení informačních systémů krajů a ověřování datových toků. Součástí testovacího provozu je i tzv. datová stabilizace, při které mimo jiné dochází k ověřování funkcionalit a stability celého systému z pohledu správy dat. Postupně bude docházet k rozšiřování veřejně dostupného datového obsahu a služeb. Produkční provoz bude v souladu se zákonem zahájen 1. července 2024.

Více informací o projektu Digitální technické mapy Ústeckého kraje lze nalézt zde.