Města v kraji začínají omezovat nakládání s vodou. Kvůli suchu

19. 7. 2023 Olomoucký kraj Regiony

Některé radnice v Olomouckém kraji už přistoupily kvůli dlouhotrvajícímu suchu k omezení nakládání s povrchovou vodou. Jinými slovy – lidé nemohou čerpat vodu z potoků, řek nebo rybníků. Je jí totiž málo. Krizová opatření zavádí Šternberk a Olomouc.

Olomoucký kraj

„Prosím všechny obyvatele našeho kraje, aby vodou šetřili. Většina řek hlásí stav sucha. Tuto kritickou situaci bychom neměli zhoršovat, ale naopak se trochu omezit, než se počasí a srážkové úhrny vrátí do normálu,“ apeloval Josef Suchánek, hejtman Olomouckého kraje.

V praxi to znamená, že lidé musí upustit od čerpání vody z potoků například na zálivku zahrádky, dopouštění bazénů, mytí aut a podobně. Omezení zatím přijala města Šternberk a Olomouc včetně všech dalších obcí, které spadají do správní působnosti uvedených měst.

K zákazu nakládání s povrchovými vodami v souladu s ustanovením § 109 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších přepisů, přistoupily následující obce s rozšířenou působností:

  • správní území obce s rozšířenou působností Šternberk s účinností od 13. 7. 2023 (konkrétně se jedná o obce Babice, Domašov nad Bystřicí, Domašov u Šternberka, Hlásnice, Hnojice, Horní Loděnice, Hraničné Petrovice, Huzová, Jívová, Komárov, Lipina, Lužice, Město Libavá, Mladějovice, Moravský Beroun, Mutkov, Norberčany, Řídeč, Strukov, Štarnov, Šternberk, Žerotín),
  • obec s rozšířenou působností Olomouc pro vodní tok Trusovický a Dolanský potok včetně jeho přítoků ve správním obvodu obcí Bohuňovice, Bělkovice – Lašťany, Dolany,
  • obec s rozšířenou působností Olomouc pro vodní tok Bystřice včetně jeho přítoků ve správním obvodu obcí Hlubočky, Velká Bystřice, Bystrovany a Olomouc.

Už minulý týden vyhlásil hejtman Suchánek na území kraje stav zvýšeného nebezpečí vzniku požárů. Řídil se doporučením hasičů, kteří varovali před vzniklou situací.

„Vyhlášením stavu nebezpečí chceme předcházet zvýšenému riziku požárů. Buďte, prosím, k přírodě kolem nás i k sobě navzájem ohleduplní,“ uvedl Suchánek.