Pomoc obcím je klíčová

17. 7. 2023 Obec a finance Ostatní

Místopředseda vlády pro digitalizaci a ministr pro místní rozvoj Ivan Bartoš se v pátek odpoledne setkal na Pražském hradě s prezidentem Petrem Pavlem. Po únorové schůzce, která se konala krátce po prezidentských volbách, je to již druhé setkání hlavy státu s představitelem tohoto resortu. Pravidelné výjezdy prezidenta do krajů, zřízení nového odboru pro regionální rozvoj a komunity v Kanceláři prezidenta republiky, a nakonec i vystoupení Petra Pavla na sněmu Svazu měst a obcí, svědčí o velkém zájmu prezidenta o problematiku rozvoje územních celků.

O průběhu asi hodinové schůzky informoval na II. nádvoří Pražského hradu novináře Ivan Bartoš ihned po setkání. Potvrdil zájem prezidenta o rozvoj regionů, zejména z pohledu obcí, neboť jejich velké množství znamená pro každou z nich zcela rozdílné podmínky. Ivan Bartoš vyslovil názor, že je rád, že jeho resort může pomoci k osvětlení otázek, které se mohou zdát málo zajímavé, protože regiony jsou vzdálené, řeší problémy a mediální pozornosti nebo i finanční pomoci se jim trvale nedostává.

Ivan Bartoš informuje o setkání s prezidentem republiky
Ivan Bartoš informuje o setkání s prezidentem republiky

Velkým tématem rozhovoru byla problematika bydlení a ministr představil reformu Bydlení pro život, která pracuje nejenom se zákony a nastavuje podmínky pro bydlení (byl schválen stavební zákon a v připomínkách je zákon o dostupném bydlení), ale pracuje i s finančními nástroji, s Národním plánem obnovy a váže na sebe i soukromé investice. V nejbližších letech bude v této oblasti k dispozici až 20 miliard korun. V této souvislosti narazili v rozhovoru na významnou otázku, zda budou obce schopny tyto projekty realizovat.

Druhá část diskuze mířila právě k problematice využití evropských i národních fondů. Jsou obce různé velikosti a třeba v evropských fondech, například ve Fondu spravedlivé transformace je vidět, že obce zdroje potřebují, ale často nejsou schopny v daném projektu uspět nebo jej vůbec vypsat. Pro pomoc v těchto otázkách se v Národním plánu rozvoje počítá s vytvořením lokálních či krajských center, která budou schopna u projektů, které se opakují (bydlení, sociální zařízení, čističky apod.) pomoci s propojením součinnosti mezi ministerstvem, krajem a realizátorem projektu.

V další části se hovořilo o urychlení stavebního řízení a celého procesu povolování staveb, což řeší nedávno schválený stavební zákon, který počítá s digitalizací a zkrácením řízení do třiceti dnů. Ministr Bartoš se zmínil o druhé části stavební legislativy, územním plánování, na které se nyní zaměří. Například neexistence regulačních plánů významně znemožňuje dělat rozhodnutí v území.

Pokud jde o digitalizaci, fandí ministr Bartoš projektu resortu průmyslu a obchodu, který zabezpečí zasíťování vysokorychlostním internetem po celém území republiky. Česká republika má výhodu i nevýhodu velkého počtu převážně malých obcí. A protože v nastávajícím období bude evropských zdrojů relativně hodně, je pomoc obcím naprosto klíčová. Je zbytečné v terénu jen posílat peníze a kontrolovat jejich využití, ale na lokální úrovni podat pomocnou ruku, například i ve spojení s univerzitami pomoci obcím vytvořit šablony, získat nejen evropské zdroje, ale ve spolupráci s Rozvojovou bankou i peníze na financování projektů.

Jak uvedl ministr Ivan Bartoš, na závěr setkání prezidenta republiky zajímala evropská digitální identita a využití české pilotní verze e-dokladovky v reálném životě.

-as-